Tjänster

Att mäta är att veta.

För oss är ett exakt och pålitligt läge extremt viktigt, eftersom det är en grundläggande förutsättning för rumslig information. Högkvalitativa indata innebär kostnadseffektivitet i design, konstruktion och övervakning, oavsett kundens bransch.

Mitta är marknadsledare som producent och bearbetare av topografi inom infrastruktursektorn i Sverige och Finland. Våra kunder arbetar i konstruktionsvärdekedjan från design till produktion.

Bekanta dig med våra tjänster