Geoteknik

Mitta har lång och bred erfarenhet av att arbeta med geotekniska utredningar. Vi erbjuder en mängd tjänster, allt från fältarbete, grundläggning, stabilitetsutredningar och sättningsutredningar till kompletta utredningar. Vi har flera borrvagnar och utför alla vanligen förekommande fältmetoder. Dessutom har vi egna geotekniska laboratorier.

Våra kunder utgörs av bygg- och anläggningsentreprenörer, fastighetsägare, gruvnäring, statliga verk, kommuner, konsultföretag och privatpersoner. Kunderna är utspridda över hela Sverige – från Norrbotten till Skåne.

Våra viktigaste arbetsområden:

 • Geotekniska utredningar
 • Utredning för kommunal planprocess
 • Sättningsutredningar
 • Stabilitetsutredningar
 • Geotekniska kontroller
 • Geotekniska besiktningar
 • Geofysiska undersökningar
 • Sulfidjordshantering
 • Skadeutredningar
 • Beställarstöd
 • Geoteknisk rådgivning
 • Grundvattenfrågor
 • Radonmätningar
Mies kairausauton edessä asfaltilla.
maaperämittaus

Allmänna förfrågningar om geoteknik

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10