Geoteknik

GEOTEKNIK

Vår långa erfarenhet av att arbeta med geotekniska utredningar i projektens alla skeden gör att vi kan erbjuda en mängd tjänster. Allt från fältarbete, grundläggningar, stabilitetsberäkningar och sättningsberäkningar till att leverera resultat till kompletta utredningar. Vi har flera fältvagnar och omfattande utrustning för provtagning, mätning och fältanalyser. Till det kan vi även koppla den gedigna kompetens som finns på våra geotekniska laboratorier.

Våra kunder utgörs bland annat av bygg- och anläggningsentreprenörer, fastighetsägare, gruvnäring, statliga verk, kommuner, konsultföretag, privatpersoner, över hela landet.

Våra viktigaste arbetsområden:

 • Geotekniska utredningar
 • Sättningsutredningar
 • Stabilitetsutredningar
 • Geotekniska kontroller
 • Geotekniska besiktningar
 • Geofysiska undersökningar
 • Sulfidjordshantering
 • Skadeutredningar
 • Byggbarhetsfrågeställningar i tidiga skeden
 • Beställarstöd
 • Geoteknisk rådgivning
 • Grundvattenfrågor
 • Radonmätningar
 • Projektering

Våra experter på geoteknik står till din tjänst!

Mark- och bergforskning hör till våra viktigaste kompetensområden. Som en komplett tjänst erbjuder vi fältarbete, forskning, analyser samt resultat och slutrapporter i det format som kunden önskar. Vi har omfattande modern borrutrustning till vårt förfogande.

Våra kunder inkluderar bland annat bygg- och hydraulikentreprenörer, kommuner, städer, gruvor och infrastrukturkonsulter.

Kolla in våra tjänster mer detaljerat nedan.

 

Allmänna förfrågningar om geoteknik

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10