Hållbarhetsrapportering

För att främja utvecklingen av en ansvarsfull och hållbar framtid i vår bransch har vi valt satsa mångsidigt på företagsansvar som en av de främsta prioriteringarna för Mitta Groups kommande strategiperiod. Vår målsättning är att vara koldioxidneutrala i vår egen verksamhet senast 2035 och vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder minska sin egen miljöpåverkan.

Hållbarhet på Mitta Group

Mitta i Sverige, Finland och Norge har arbetat aktivt sedan 2022 med kartläggning för och implementering av Mittas hållbarhetsprogram. Det finns fortfarande mycket arbete framför oss, och eftersom de samhälleliga, miljömässiga, tekniska förväntningarna och kraven ständigt förändras är det avgörande för oss att hålla jämna steg med förändringen också genom att anpassa och utveckla nya lösningar för att stödja klimat och sociala mål.

Vi på Mitta har en stark vilja och förtroende för att vi tillsammans kan göra morgondagen till en tryggare och bättre plats att leva på.

Vår viktigaste uppgift är att ge våra kunder möjlighet att fatta hållbara beslut med hjälp av våra exakta och pålitliga tjänster som minskar negativ miljöpåverkan så mycket som möjligt.

 

Vår första hållbarhetsrapport innehåller allmän information om vårt hållbarhetsarbete hittills och belyser hur vår hållbarhetsrapportering och aktiviteter kommer att utvecklas under de kommande åren.

Läs vår hållbarhetsrapport här