Betongundersökningar

Våra petrografer undersöker alla dina stenaggrerat material när du behöver information om materialens sammansättning, kvalitet eller skick och de faktorer som kan ha påverkat dem.

 

Våra petrografer är geologer till utbildning, de har de grundläggande kunskaper som krävs för  arbeten inom ljusmikroskopi, mineralogi och geokemi.

Våra forskare har utbildats i detaljerna i betong och murbruk med kurser i betong petrografi och murbrukmikroskopi vid Danmarks Tekniska Högskola (DTI). Våra tunnslipstekniker är också erfarna proffs, vilket garanterar noggrant förberedda prover och tillförlitliga forskningsresultat.

Från vårt laboratorium kommer du också att få analyser för draghållfasthet, tryckhållfasthet och syralösligt kloridinnehåll som stöder och kompletterar petrografisk forskning. Petrografisk undersökning av härdad betong och bestämning av luftporeparametrar för tunnslipsbetong är ackrediterade metoder.

Ta kontakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter