EHP - Online miljömätningar

Alltid aktuell och pålitlig information

Kontinuerlig mätteknik spelar en allt viktigare roll i våra kunders miljöövervakning. Vårt uppdrag är att göra övervakningen smidig.

Vi gör miljömätning smartare

Mitta tillhandahåller pålitliga kontinuerliga miljö- och strukturmätningslösningar och kvalitetstjänster till våra kunder i form av EHP. Vårt mål är alltid att förse våra kunder med pålitlig och lättförståelig information om miljön. Vi är pionjärer inom kontinuerlig mätteknik vilket spelar en allt viktigare roll i våra kunders miljöövervakning.

Med EHP tillhandahåller vi omfattande kontinuerliga mätlösningar för övervakning av vattenmängd och kvalitet, väder, jord och strukturer. Olika lösningar kan kombineras och även skräddarsys efter dina behov. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa våra kunder att uppnå sina olika mål.

Med våra verktyg kan du bekvämt analysera och visualisera mätdata och enkelt övervaka mätstationernas prestanda.

Varför online miljöövervakning?

 • Aktuell och mer korrekt information
 • Mer kostnadseffektivt än manuell provtagning
 • Trådlös dataöverföring minskar installationskostnader
 • Early Warning (larm till styrsystem, dator, smartphone)
 • För att kontrollera reningsprocesser
 • För att uppfylla myndighetskrav
 • Representerar BAT = Good Will vid miljöprövningar
 • Uppfyller kraven i den nya ISO 14001 standarden för riskhantering

EHPs kontinuerliga miljömätningslösningar och tjänster produceras till en hög standard när de arbetar i enlighet med de certifierade miljö- och kvalitetsstandarderna ISO14001:2015, ISO 45001:2018 och ISO9001:2015. Vår mätstation är designad för att fungera året runt, även under tuffa naturliga förhållanden. Den installeras med sensorer beroende på lösning, exempelvis inklinometer eller kompletta väderstationer. Stationerna kan köpas eller hyras av oss efter behov. Vi utför även service på stationerna.

EHP mätområden

Vattenkvalitet och vattenbalans

 • Flöden i kanaler, diken och naturliga vattendrag
 • Ytvattennivå
 • Grundvattennivå
 • Ett 50-tal olika kvalitetsparametrar

Mark- och dammsäkerhet

 • Rörelser i mark och berg
 • Portryck
 • Vattenstånd
 • Markfuktighet
 • Marktemperatur

Meteorologiska mätningar (Väderstation)

 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Vind (riktning och hastighet)
 • Nederbörd
 • Snömängd
 • Solinstrålning

Gul miljöboj i vattnet.

Vattenkvalitetsmätning
EHP dataservice på datorskärm

EHP lanserades i början av 1990-talet och har med tiden vuxit och utvecklat olika mätlösningar samt etablerats inom allt fler sektorer. Vi har redan levererat mer än 1 400 mätstationer över hela norra Europa och är en av Nordens mest kända leverantör av kontinuerliga mätlösningar.

Många av våra kunder finns inom gruvindustrin och miljömätningar samt inom jord, berg och konstruktioner.

Vi erbjuder våra kunder en flexibel och professionell totallösning inom kontinuerliga mätningar till en konkurrensmässig totalkostnad.

Läs mer om EHP Environment

Kontaktuppgifter

Staffan Zellmann

EHP sälj & support

staffan.zellmann@mitta.se

Tel. 072-236 38 31

Bengt Flyckt

EHP sälj & support

bengt.flyckt@mitta.se

Tel. 070-65 54 395