EHP - Online miljömätningar

Alltid aktuell och pålitlig information

Kontinuerlig mätteknik spelar en allt viktigare roll i våra kunders miljöövervakning. Vårt uppdrag är att göra övervakningen smidig.

Vi gör miljö, geologiska och hydrologiska mätningar smartare

Mitta tillhandahåller pålitliga kontinuerliga miljö, geologiska och hydrologiska mätningar till våra kunder i form av EHP. Vårt mål är alltid att förse våra kunder med säkrade och lättförståelig information om inhämtade mätvärden. Vi är pionjärer inom kontinuerlig mätteknik, vilken spelar en allt viktigare roll i våra kunders övervakning.

Med EHP tillhandahåller vi omfattande kontinuerliga mätlösningar för övervakning av vattenmängd och kvalitet, grundvatten, väder, jord och strukturer. Olika lösningar kan kombineras och även skräddarsys efter dina behov. Vi erbjuder även konsulttjänster för att hjälpa våra kunder att uppnå sina olika mål.

Med våra verktyg kan du bekvämt analysera och visualisera mätdata och även enkelt övervaka mätstationernas prestanda.

Varför online övervakning?

 • Aktuell och mer korrekt information
 • Mer kostnadseffektivt än manuell provtagning
 • Trådlös dataöverföring minskar installationskostnader
 • Early Warning (larm till styrsystem, dator, smartphone)
 • För att kontrollera reningsprocesser
 • För att uppfylla myndighetskrav
 • Representerar BAT = EU krav på bäst tillgängliga teknik
 • Uppfyller kraven i den nya ISO 14001 standarden för riskhantering

EHPs kontinuerliga miljömätningslösningar och tjänster produceras till en hög standard när de arbetar i enlighet med de certifierade miljö- och kvalitetsstandarderna ISO14001:2015, ISO 45001:2018 och ISO9001:2015. Vår mätstation är designad för att fungera året runt, även under tuffa naturliga förhållanden. Stationerna installeras med olika sensorer beroende på önskade mätvärden. Stationerna kan köpas eller hyras av oss efter behov. Vi utför även service på stationerna.

EHP mätområden

Vattenkvalitet och vattenbalans

 • Flöden i kanaler, diken och naturliga vattendrag
 • Ytvattennivå
 • Ett 50-tal olika mätvärden gällande vatten (exempelvis turbiditet, kväve, fosfor och konduktivitet).

Mark- och dammsäkerhet

 • Rörelser i mark och berg
 • Portryck
 • Vattenstånd
 • Markfuktighet
 • Marktemperatur

Meteorologiska mätningar

 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Vind (riktning och hastighet)
 • Nederbörd
 • Snömängd
 • Solinstrålning

Geologiska och hydrologiska mätningar

 • Inklinometer – mätning av rörelser och lutning
 • Portryck
 • Grundvattennivå
 • Dilatometer – mäta volymförändringar
 • Extensometer – mäta rörelse i berg
 • Markfuktighet
 • Marktemperatur

Gul miljöboj i vattnet.

Vattenkvalitetsmätning
EHP dataservice på datorskärm

EHP lanserades i början av 1990-talet och har med tiden vuxit och utvecklat olika mätlösningar samt etablerats inom allt fler sektorer. Vi har redan levererat mer än 1 400 mätstationer över hela norra Europa och är en av Nordens mest kända leverantör av kontinuerliga mätlösningar.

Många av våra kunder finns inom gruvindustrin gällande miljö-, geologiska-, hydrologiska mätningar samt inom konstruktioner. Här är exempelvis dammsäkerhet och vattenkvalitet viktigt.

Vi erbjuder våra kunder en flexibel och professionell totallösning inom kontinuerliga mätningar till en konkurrensmässig totalkostnad.

Läs mer om EHP Online

Kontaktuppgifter

Staffan Zellmann

EHP sälj & support

staffan.zellmann@mitta.se

Tel. 072-236 38 31