Expert inom miljötjänster från början av kraftverksprojekt

Mitta är involverad i vattenkraft- och vindkraftsprojekt från början. Övervakning och mätningar under drift av kraftverk ingår också i vårt tjänsteutbud. För närvarande är vi involverade i flera nya vindkraftsprojekt.

Vi erbjuder ett brett utbud av miljötjänster för vattenkraft och vindkraftverk

  • Strandskydd
  • Infrastruktur design
  • Kontrollmätningar och kvalitetskontroll
  • Geotekniska studier och analyser
  • Belastningsprov med plattor(?) och fallvikt
  • Mätningsjänster
  • Borrning
  • Laserscanning med drönare och från stativ
  • Undersökningar av skadliga ämnen

Ta kontakt med oss

Mattias Olsson

affärsområdeschef, Mät, Mitta AB

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Sök mera

Alla kontakter