Ballastprover

Vårt sortiment inkluderar alla nödvändiga prover för CE-märkning av till exempel asfalt, betong, krossad material för järnvägar och obundna aggregat.

Vi utför också prover relaterade till användningen av återvunnet ballast.

Mitta har ett omfattande nätverk av laboratorier över Sverige. Vi erbjuder också kvalitetskontroll av krossning i laboratorievagnar på kundens produktionsplats.

Ballastprover

Ballastbeställningsblanketter kommer här snart.

Det går bra att ta direkt kontakt med det labb som är tänkt som mottagare av proverna för att få hjälp med er beställning.

Göteborg, Tel: +46 76 852 45 09

Luleå, Tel: +46 70 368 79 94

Stockholm, Tel: +46 70 248 97 27

 

Ta konktakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter