Geologisk rapportering av kärnprover (loggning)

Vi utför loggning av kärnprover erhållna genom bergprovborrning, där klassificeringsegenskaperna enligt bygggeologisk bergklassificering, såsom bergkvalitet, sprickbildning och bergkvalitet, bestäms.

 

Från bergprover undersöks till exempel bergart, spricknummer, pansarspindlar, sprickvinklar och provförlust.

Från de riktade proverna kan de selektiva sprickriktningarna i berget bestämmas. Dessutom kan egenskaperna enligt Q-klassificeringen bestämmas utifrån proverna: RQD, sprickriktningens talfaktor och sprickytornas grovhet och variation. Borrkärnan kan också utsättas för styrketester av stenaggregat.

kairasydännäytteet laatikossa