Om företaget

Mitta-koncernen är ett internationellt tekniskt konsultföretag, som grundades 1989 i Finland. I Sverige och Finland är Mitta marknadsledare och dess affärsområden är mätning, geoteknik samt miljö- och laboratorietjänster. Koncernen har redan 600 medarbetare på mer än 30 kontor i Finland, Sverige och Norge.

MITTA AB som hör till Mittakoncernen är ett kraftigt expanderande företag med en trygg och spännande framtid framför sig. Genom Mitta akademins utbildningspaket upprätthåller vi en hög kompetens. Vi jobbar aktivt med förbättringar och utökar verksamheten för att kunna finnas till för kunden. Tillsammans skapar vi det företag och den arbetsplats vi vill ha och det samhälle vi vill leva i.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från tex. Skanska, NCC, PEAB, Trafikverket, InfraNord liksom lokala och regionala aktörer. Idag arbetar vi och finns representerade över hela den Svenska och Finska marknaden, men vi får även uppdrag i flera Europeiska länder och Nordamerika.

Det är genom de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder och utbildning genom Mitta Academy vi upprätthåller och ständigt utvecklar våra kompetenser.

Mittas nyckeltal

55
Omsättningen, milj. euro
3.6
Driftsbidraget, milj. euro
600
Personalantal
30
Kontorer totalt

Företagsledningen och koncernens styrelse

Medlemmar av Mitta ABs ledningsgrupp och Mitta-koncernens styrelse.

Läs mera

Nyckeltal

Mittakoncernens nycketal

Läs mera

Koncernens struktur

Mittas koncernbolag

Läs mera

Kvalitetssystem

Kvalitetssystem i Sverige

Läs mera