Tjänster av hög kvalitet, med förtroende och kundnöjdhet

Mittas kvalitet baserar sig  på vårt professionella och ansvarsfulla sätt att agera, både i våra kundrelationer och i våra relationer till aandra intressegrupper. Vi vill erbjuda tjänster av hög kvalitet till våra kunder. För oss betyder kvalitet också förtroende och kundernas tillfredsställelse.

Att mäta betyder också kvalitet

Kvalitet är en nyckelfråga för oss och därför är viktigt för oss att kontinuerligt förbättra kvaliteten på vår verksamhet. Utveckling är endast möjligt i samarbete med vår breda kundbas och andra intressenter. På detta sätt förblir kvaliteten inte bara i dokumenten och arkiven utan förblir genuin och levande.

MIttas certifikat

 

 

Målsättningar

 • Öka kundtillfredsställelsen
 • Förstå, möta och överträffa kundernas förväntningar
 • Erbjuda lösningar
 • Befrämja kvalitet
 • Utveckla personalens kompetenser
 • Förbättringar enligt feeback från kunderna

Kvalitetspolicy

Mitta är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad och miljö. Vi arbetar inom flera affärsområden: Mätning, Geoteknik, Labb och  Miljö, i samtliga förekommande skeden från förstudier till genomförandeskeden.

Mitta ska genom ett professionellt och ansvarskännande arbetssätt skapa ett konkurrenskraftigt företag som ger våra kunder bästa möjliga service. Våra kunder ska känna förtroende för vårt företag och vi ska vara ett naturligt förstaval när ett affärsbehov uppstår.

För att klara av våra åtaganden ska vi:

 • Vara lyhörda för våra kunders behov och ideer.
 • Hålla en hög servicenivå, som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar avseende produktkvalitet, leveranssäkerhet och personligt bemötande.
 • Samarbeta med leverantörer och samarbetspartners i kvalitetsfrågor.
 • Öka kompetensen hos våra medarbetare för att skapa mervärde för våra kunder och i vår verksamhet.
 • Identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om oss och vidta förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.
 • Möjliggöra för våra medarbetare på alla nivåer att fortlöpande driva verksamhetsförbättringar utmed hela värdekedjan från leverantör till kund.