Bergundersökningar

Vi genomför undersökningar av stenaggregat, tunnelundersökningar och gruvrelaterade undersökningar på olika sätt för våra kunder i hela landet. Mittas egen utrustning står till vårt förfogande även i krävande projekt.

Stenhårt arbete i bergforskning

  • Bergprov genom borrning
  • Geologisk undersökning och rapportering av bergprover
  • Mätningar av vattenförbrukning
  • Mätningar av lateralt markplan
  • Installation av bergbottenvattenrör
  • Prov av bergytan genom sprängning

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter