Fastighetsmätningar

Baserat på gamla ritningar och mått kan nya digitala ritningar göras från planritningarna. Baserat på mätdata kan också sektions-, fasad- och tomtritningar göras vid behov. Inomhus används en laseravståndsmätare som mätinstrument. Objektets höjd och externa dimensioner kan bestämmas med hjälp av takymeter och laserskanner.

Våra tjänster inkluderar:

  • Laserskanning (som bakgrundsmaterial för datamodell)
  • Höjdmätning av golv och andra nivåer av byggnader, mätning av fasader, placering av byggnaden i stadens / kommunens koordinatsystem, referenslinjer för den nya byggnaden (pålar, ledningar, rör)
  • Fotografisk dokumentation av byggnader
  • Arkivering och underhåll av digitala byggnadsritningar
  • 3D-modellering av byggnader och utrymmen

Tomtmodell
Tomtmodellen visar tomtens gränser, höjdpositionerna, nödvändiga anslutningar till miljön och tekniska system; gränser för vegetation och andra material på tomten, liksom lek och annan utrustning. Placeringen av juridiskt eller tekniskt viktiga punkter kan också inkluderas i modellen.

Inventeringsmodell
Från mätdatamodellen skapar vi en inventeringsmodell som kan lagras i en öppen dataöverföringsmodell i IFC-format. Vi kan producera material i AutoCAD-, Revit- eller ArchiCAD-miljöer.


Certifierade areamätningar

För fastighetstransaktioner kan vi också göra areamätningar av bostäder och kommersiella lägenheter. Areamätningsdokumentet är ett officiellt certifierat dokument för fastighetstransaktioner.

Med en manuell skanner mäter vi snabbt lägenhetsytorna med en noggrannhet på 0,5 m². Ytorna rapporteras i enlighet med RT 12-11055.


Digitaliseringsarbete

Vår ritningsavdelning för fastighetsmätning tillgodoser också arkitekt- och teknikbyråernas behov. Vi använder de senaste AutoCAD-, ArchiCAD- och Revit-programmen för både 2D-ritning och 3D-modellering.

Ta kontakt

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Henrik Malmberg

affärsområdeschef mät

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Sök mera

Alla kontakter