Husutsättning och lägeskontroll

Vi hjälper dig att få din byggnad eller tillbyggnad på rätt plats.

Vi utför husutsättning och lägeskontroll med precision

För att följa upp bygglovet eller startbeskedet, som beslutats av kommunens byggnämnd, behöver alla nya byggnader eller tillbyggnader som kräver bygglov, sättas ut.

Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Därför anger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs.

En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna märks ut på marken enligt bygglovet. Vi utför grovutsättning och finutsättning samt levererar dokument och handlingar enligt kommunens krav.

Vi utför även lägeskontroller av nybyggnationer som skall in till kommunens nybyggnadskarta. Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Vi ger alltid fasta priser till våra kunder (inkl. moms till privatpersoner).

Ni får alltid hjälp på Mittas regionala kontor som finns i hela landet.

Kontakta oss

Mattias Olsson

affärsområdeschef, Mät, Mitta AB

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Henrik Malmberg

Managing Director, Mitta AB

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Sök mera

Alla kontakter