Övervakning av rörelse i marken

Inklinometer är ett instrument för att mäta horisontella rörelser i marken. Med inklinometer kan markrörelser kontinuerligt övervakas vilket t.ex. kan användas för att förutse eller förhindra skred. Mitta är återförsäljare för inklinometrar, installerar utrustningen och har kompetens för att analysera data.

Utbudet till kunderna

  • Installation av inklinometer
  • Övervakning av markrörelser

Ta kontakt

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Staffan Zellmann

EHP sälj & support

staffan.zellmann@mitta.se

Tel. 072-236 38 31

Sök mera

Alla kontakter