Mätning

Kompletta mätningstekniska tjänster för kunder inom alla branscher

Mitta AB är marknadsledande inom mätteknik och förädling av mätdata inom såväl anläggning som hus och byggnader.

Mätningstjänster i hela Sverige

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Våra precisa instrument borgar för en hög kvalité och kostnadseffektivitet.

 

Som experter på mätningstjänster, med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar vi konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt statliga verk och myndigheter i tillägg till lokala och regionala aktörer.


I dag arbetar vi på hela den svenska  och finska marknaden men vi får även uppdrag genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder.

Allmänna frågor om mätning

Mattias Olsson

affärsområdeschef, Mät, Mitta AB

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Andreas Svensson

Avdelningschef Mitt & Infra

andreas.svensson@mitta.se

Tel. +4670 295 93 48

Daniel Björk

teamledare Östergötland & Vätternregionen

daniel.bjork@mitta.se

Tel. +46 70-666 72 13

Emil Bäck

Mätchef Infra

emil.back@mitta.se

Tel. +46 73-871 88 23

Elinda Larsson

Avdelningschef, mät, region Norr

elinda.larsson@mitta.se

Tel. +46 73 097 47 92