Mät

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Våra precisa instrument borgar för en hög kvalité och kostnadseffektivitet.

Mitta AB är marknadsledande producent och processor inom infrastruktursektorn. Förutom kommunala och miljöplaneringsmätningar innebär våra mätningstjänster också olika typer av konstruktionsuppgifter samt förvärv av en mångsidig 3D-terränginformation, bearbetning och underhåll.

Som experter på mätningstjänster, med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar vi konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är Infranord och Trafikverket.

Two men stand outside with surveying service machines

Allmänna frågor om mät

Dan-Erik Nordin

affärsområdeschef, vice vd

dan.erik.nordin@mitta.se

Tel. +46 73 057 19 45

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Mikael Gummesson

avdelningschef, mät, region mitt

mikael.gummesson@mitta.se

Tel. +46 72 080 23 60

Marlou Maramara

infrachef, mät

marlou.maramara@mitta.se

Tel. +46 72 221 62 10