Mät

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Våra precisa instrument borgar för en hög kvalité och kostnadseffektivitet.

Mitta AB är marknadsledande producent och processor inom infrastruktursektorn. Förutom kommunala och miljöplaneringsmätningar innebär våra mätningstjänster också olika typer av konstruktionsuppgifter samt förvärv av en mångsidig 3D-terränginformation, bearbetning och underhåll.

Som experter på mätningstjänster, med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar vi konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt lokala och regionala aktörer. I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder. Andra stora uppdragsgivare är Infranord och Trafikverket.

Allmänna frågor om mät

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Andreas Svensson

Avdelningschef Mitt & Infra

andreas.svensson@mitta.se

Tel. +4670 295 93 48

Henrik Malmberg

affärsområdeschef mät

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Henrik Jenssen

teamledare norr

henrik.jenssen@mitta.se

Tel. +46 76-854 87 51

Daniel Björk

teamledare östergötland & vätternregionen

daniel.bjork@mitta.se

Tel. +46 70-666 72 13

Emil Bäck

Mätchef Infra

emil.back@mitta.se

Tel. +46 73-871 88 23