Mät

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Våra precisa instrument borgar för en hög kvalité och kostnadseffektivitet.

Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för geoinformation. Våra precisa instrument borgar för en hög kvalité och kostnadseffektivitet.

Mitta AB är marknadsledande inom mätteknik och förädling av mätdata inom såväl anläggning som hus och byggnader.

Som experter på mätningstjänster, med modern utrustning och effektiva produktionsmetoder garanterar vi konkurrenskraftiga och kompetenta lösningar för kunder i alla mätnings- och kartläggningsprojekt.
Vi erbjuder våra kunder mätningstekniska samtliga tjänster inom fastighet, hus och byggarbetsplatser, såsom stom- och byggnät, laserskanning, UAS/drönarflygning, Järnväg- och vägmätning, industrimätning, maskinstyrning samt
bro- och tunnelmätning. Vi genomför dessutom utbildningar inom mätteknik och därtill relaterade arbeten samt hydrologiska mätningar.

Våra kunder återfinns främst inom byggsektorn där huvuddelen av våra uppdrag kommer från t ex Skanska, NCC, PEAB samt statliga verk och myndigheter i tillägg till lokala och regionala aktörer.
I dag arbetar vi på hela den svenska marknaden men vi får även uppdrag utomlands genom våra stora svenska beställare, t ex i USA och i flera Europeiska länder.

Mätningstjänsterna

Vi erbjuder följande mattjänster:

 • Fastighetsmätning
 • Maskinstryningstjänster
 • Laserskanning
 • Industrimätningar
 • Mätningsträningar
 • Markägartjänster
 • Monitoringstjänster
 • Järnvägsmätningar
 • Byggnadsmätningar
 • Belastningsmätningstester
 • Tjänster till kommuner
 • UAS och fotogrammetriska mätningar
 • Hydrologiska mätningar

Allmänna frågor om mät

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Andreas Svensson

Avdelningschef Mitt & Infra

andreas.svensson@mitta.se

Tel. +4670 295 93 48

Henrik Malmberg

affärsområdeschef mät

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Henrik Jenssen

teamledare norr

henrik.jenssen@mitta.se

Tel. +46 76-854 87 51

Daniel Björk

teamledare östergötland & vätternregionen

daniel.bjork@mitta.se

Tel. +46 70-666 72 13

Emil Bäck

Mätchef Infra

emil.back@mitta.se

Tel. +46 73-871 88 23

Christer Modée

Teamledare Gävle - Uppsala

christer.modee@mitta.se

Tel. 070 516 97 79