Mångsidiga miljötjänster

Tjänster relaterade till miljöledning är en del av Mittas mångsidiga utbud. För att förbättra användbarheten av miljön vidtar vi exempelvis åtgärder för att främja fritidsanvändningen av anlagda områden.

Våra miljöledningstjänster är

  • Strand- och skogsunderhåll, inkl. rensning av strandområden
  • Landskapsgestaltning och förbättrad användbarhet
  • Borttagning av torvflottor (i reglerade vatten)
  • Laserskanning med drönare
  • Undersökningar av skadliga ämnen