MITTA OY PALVELUT

Tarkka ja luotettava sijainti on perusedellytys geotietoon. Korkeatasoinen perustiedot kustannustehokkuudelle kaikissa suunnittelun optimointi- ja seurantatehtävissä toiminnoista riippumatta.

Mitta OY on markkinajohtaja ja prosessoija infrastruktuurialalla. Kunnallisten ja ympäristösuunnittelumittausten lisäksi mittauspalveluihimme sisältyy myös erityyppisiä suunnittelutehtäviä ja monipuolisen 3D-maastotiedon hankkiminen, koneistus ja ylläpito.

Mitta Oy:n mittauspalveluiden, nykyaikaisten laitteiden ja tehokkaiden tuotantomenetelmien asiantuntijat takaavat kilpailukykyiset ja asiantuntevat ratkaisut asiakkaille kaikissa mittaus- ja kartoitusprojekteissa.

Sociala medier

Kontakt

Tel: 0141 - 21 27 72