Lab

Mitta Lab finns i Stockholm, Göteborg och Luleå och erbjuder ett brett spektrum av analyser för att undersöka egenskaperna hos jord, berg och stenmaterial. Vi utför provtagning och testning i fält över hela landet och har även ett ackrediterat fältlaboratorium. Hos oss finns det gedigen erfarenhet och kompetens och vi hjälper gärna till med rådgivning vid anläggningsprojekt eller för produktion av väg- och ballastmaterial.

Mitta Lab i Stockholm och Luleå är ackrediterade av Swedac och har tillsammans över 20 års erfarenhet av att bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet, tidigare som MRM Konsult AB. Det innebär att vi följer gällande standarder och rutiner och genomför regelbunden egenkontroll och kalibrering av utrustningen, men framförallt arbetar vi oberoende där kundens sekretess är i fokus. Allt detta säkerställs genom årlig kontroll av Swedac. Målsättningen är att vårat laboratorium i Göteborg även det kommer att vara ackrediterat inom kort.

Mitta Lab ansvarar för att inlämnade prover analyseras enligt angivna gällande standarder. Inlämnade ostörda prover förvaras normalt upp till tre månader, längre tid mot ersättning. Övriga prover sparas endast om så överenskommits vid beställningen och då mot ersättning. Provresultat avser endast provad mängd.

Ackrediteringsmarke

 

Meet our lab staff i Stockholm

MITTA Lab Stockholm

Kontaktpersoner

Dan-Erik Nordin

affärsområdeschef lab, vice vd

dan.erik.nordin@mitta.se

Tel. +46 73 057 19 45

Maria Gkatsou

Laboratoriechef Stockholm

maria.gkatsou@mitta.se

Tel. +46 76 980 34 99

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94