Maskinstyrningstjänster

Med 3D-maskinstyrning avser man en maskin som är installerad på en byggmaskin och ett system som styr dess förare. Maskinstyrningssystemet underlättar förarens arbete och bidrar till att arbetet lyckas.

Maskinstyrning kan användas i flera olika typer av arbete

En plan gjord av konstruktören laddas in i maskinens styrsystem, varefter systemets sensorer styr maskinoperatören i jobbet. Maskinens platsinformation erhålls med en takymeter eller GPS-utrustning.

Modellering
När man använder 3D-maskinstyrning är objekten som visas i planerna inte markerade i terrängen, men planen matas in direkt i maskinstyrsystemet. Därför är det viktigt att lägen modelleras korrekt och att endast relevant information om byggnadsplatsen matas in i maskinens styrsystem.

Ingångsdata kan ibland bara vara en pappersplan, i vilket fall materialet först måste digitaliseras för modellering. Mitta modellerar platsdata till rätt koordinatsystem och filformat.

Byggplatstjänster
Att etablera en byggplats är ett av de viktigaste stegen för ett projekts framgång. Det korrekta koordinatsystemet, systemens noggrannhet, uppladdningen av data till systemen och utbildning av personalen måste göras innan projektet startar.

Förutom att ställa in byggnadsplatsen, hanterar Mitta också allt annat arbete relaterat till maskinstyrningsprojektet för kunderna.

Ta kontakt

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Sök mera

Alla kontakter