Maskinstyrning och modellering

Mitta utför modellering av terrängmodeller samt import och export av data till entreprenadmaskiners maskinstyrningssystem.

Maskinstyrning kan användas i flera olika typer av arbete

En digital terrängmodell är en digital modell av en yta och används i maskinstyrningssystem och i manuella geodetiska instrument.

Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätinstrument. Maskinstyrningen kan ske i en dimension (höjd), i två dimensioner (plan) eller i tre dimensioner (plan + höjd). Maskinstyrning är vanlig vid större vägbyggen och järnvägsbyggen, då den rationaliserar bort behovet av utsättning. Däremot ställs ökade krav på inmätning och projektering.

Vi på Mitta hjälper dig med maskinstyrning i ditt projekt. Kontakta oss för vidare information.

Ta kontakt

Mattias Olsson

affärsområdeschef, Mät, Mitta AB

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Sök mera

Alla kontakter