Geologi

Petrografiska analyser är användbart för att bedöma ett bergmaterials kvalitet, användningsområde och tekniska egenskaper. På Mitta Labb utför vi ett flertal analyser av bergmaterial under stereomikroskop och polarisationsmikroskop, där vi arbetar utifrån standarder från SIS, RILEM, m.fl.

Geologiska analyser i hela Sverige

Några av våra geologiska analyser:

Förenklad petrografi

En makroskopisk studie av bergmaterialet, utförd enligt standard SS-EN 932:3:2022. Analysen ger övergripande information om mineralsammansättning, mineralomvandling, kornstorlek, textur, m.m.

Fullständig petrografisk analys

 En mikroskopisk studie av bergmaterialet, utförd enligt standard SS-EN 12407:2019 eller TDOK 2014:0575. Analysen är en mer omfattande analys där tunnslip tillverkas av bergmaterialet, som sedan analysers under polarisationsmikroskop. Analysen ger detaljerad information om mineralsammansättning, kornstorlek, mineralomvandlingar, mikrostrukturer, m.m. I denna analys kan information fås om materialets lämplighet som ballast för betong, makadam, asfalt och obundna lager.

Bestämning av glimmerhalt i materialets finfraktion

Analysen går ut på att, enligt standard TDOK 2014:0144, bestämma halten av fria glimmerkorn i fraktionen mellan 0,125 och 0,250 mm.

Dessa tjänster kan kompletteras med fältarbete och konsultation, enligt beskrivning nedan.

Fältarbete och konsultation

Mot gruv- samt bergmaterialindustrin kan våra geologer tillhandahålla tjänster under hela projektets gång, från prospektering fram till operativa gruvor och bergtäkter.

I geotekniska projekt arbetar våra geologer och geotekniker tillsammans för att nå en bredare kunskap och förståelse för bergmaterialets karaktäristiska egenskaper, vilket är viktigt för infrastrukturprojekt.

 

Några av våra tjänster vi erbjuder:

  • Geologisk kartering
  • Sprängning och provtagning av berg
  • Kartering och loggning av borrkärnor

Kontaktpersoner

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09