Långsiktig erfarenhet av geografisk information

Mitta har lång erfarenhet av att producera och använda geografisk information till nytta för kunder inom olika projekt.

Våra GIS tjänster är

  • GIS analyser och kartor
  • Fastighetsutredningar
  • Laserskanning med drönare och stativ

Kunderna erbjuds tjänster från insamling av geografiska data och upprättande av kartor till genomförande av olika geografiska dataanalyser och fastighetsundersökningar. Vid behov tar vi också hand om kundens fastighets- och geografiska informationssystem och upprätthållandet av data.

GIS används för att hantera planerings- och markanvändningsinformation för projektets påverkansområde. Källa/Credit: U.S. Geological Survey, Department of the Interior/USGS Länk/Link: https://www.usgs.gov/information-policies-and-instructions/copyrights-and-credits

Ta kontakt

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Sök mera

Alla kontakter