Miljökartläggningar

Mitta gör till exempel kartläggningar för kunder inom vattenkraft.  I det här fallet mäter vi bland annat vattenytans höjd samt djupen och omfattningen av fördjupningarna.

Vi erbjuder miljörelaterade kartläggingar enligt följande

  • GPS mätningar
  • Takymetermätningar
  • Laserskanning med drönare och stativ
  • Precisionsavvägningar
  • Kvalitetskontroll

Ta kontakt med oss

Anders Persberg

administrativ direktör

anders.persberg@mitta.se

Tel. +46 72 511 93 30 

Sök mera

Alla kontakter