Miljökartläggningar

Mitta gör till exempel kartläggningar för kunder inom vattenkraft.  I det här fallet mäter vi bland annat vattenytans höjd samt djupen och omfattningen av fördjupningarna.

Vi erbjuder miljörelaterade kartläggingar enligt följande

  • GPS mätningar
  • Takymetermätningar
  • Laserskanning med drönare och stativ
  • Precisionsavvägningar
  • Kvalitetskontroll

Ta kontakt med oss

Miljökartläggningar

Sök mera

Alla kontakter