Mitta – din kompletta leverantör av mätningstekniska tjänster

Mitta är ett konsultföretag inom mätningsteknik med bred sakkunskap  i mark-, vatten- och miljöfrågor.

Vi erbjuder våra kunder helhetsmässiga och kompetenta tjänster relaterade till mätning, geoteknik och miljö samt omfattande och ackrediterade laboratorietjänster.

Blev du intresserad? – Ta kontakt!