Hållbarhet och företagsansvar

För oss på Mitta innefattar hållbarhet allt från tjänster av hög kvalitet och kundnöjdhet till säkerhet, etiskt agerande och påtlitlighet. Vi bryr oss om våra medarbetare och miljön och jobbar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan. Med vårt företagsansvar avser vi sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter med målsättningen att upprätthålla en hållbar affärsverksamhet och framtid.

Kvalitet och ledning