Hållbarhet och företagsansvar

För oss på Mitta innefattar hållbarhet allt från tjänster av hög kvalitet och kundnöjdhet till säkerhet, etiskt agerande och påtlitlighet. Vi bryr oss om våra medarbetare och miljön och jobbar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan.

Hållbarhet på Mitta

I kärnan av vår verksamhet finns de olika lednings- och kvalitetssystemen som styr vårt arbete. Vi har ett integrerat ledningssystem inom hållbarhet och kvalitet och företaget är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Ledningssystemet har en central roll i vår verksamhet, som präglas av ett aktivt miljöengagemang, högt kvalitetstänkande och god arbetsmiljö med engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete. Vi arbetar aktivt med målstyrning och ständiga förbättringar. Ledningssystemet är under ständig utveckling och förbättring

Kvalitet och ledning