Mitta AB är Mitta Groups svenska dotterbolag.

Mitta ABs ledningsgrupp

  • Henrik Malmberg, vd, affärsområdeschef mät
  • Anders Persberg, administrativ direktör
  • Anette Zetterlund, ekonomichef
  • Alexandra Frost, affärsområdeschef miljö
  • Nils Sundström, affärsområdeschef geoteknik

Koncernens styrelse

  • Timo Hyvönen, styrelseordförande
  • Janne Laakso, ledamot
  • Ville Kulmala, ledamot
  • Jari Lappi, ledamot
  • Mats Åkerblom, vice ledamot