MBK – kommun

Fysisk planering för kommuner – mätning, beräkning och kartframställning.

Våra tjänster för kommuner

MBK, mätning, beräkning, kartframställning, står för samordnad produktion av grundläggande mätningar och kartor för fysisk planering åt kommun. Mitta utför dessa tjänster åt kommuner runt om i landet via ramavtal eller förfrågningar men gör även uppdrag på avrop.

Mitta har god erfarenhet av mätningsarbeten i kommunal verksamhet och jobbar i nära samarbete med ett flertal kommuner. Vi hjälper också kommunerna att ta fram nya metoder för olika mätningsarbeten.

Mätningstjänster som är viktiga för kommunerna inkluderar till exempel ledningskartor, upprättande och uppdatering av baskartor, stomnätsmätningar, kommunaltekniska mätningar, planmätningar, markeringar av stadsplaner i terrängen, fältarbete för fastighetsleveranser, övertagande av gatuområden och mätningar för byggnadskontroll.

Vi välkomnar kommuner att ta kontakt med oss för mer info om hur vi kan hjälpa er inom geodetisk mätning.

Ta kontakt

Henrik Malmberg

Managing Director, Mitta AB

henrik.malmberg@mitta.se

Tel. +46 73 624 68 43

Mattias Olsson

affärsområdeschef, Mät, Mitta AB

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Sök mera

Alla kontakter