Undersökningar av skadliga ämnen i mark och grundvatten

Vi tillhandahåller experttjänster för förorenad mark- och grundvattenforskning från förstudier till provtagning, saneringsplanering och övervakning och slutrapportering.

Vid planeringen av provtagningen använder vi provtagare som är certifierade av Finlands miljöcentral. Vi använder fältanalysutrustning för att analysera de vanligaste föroreningarna och grundvattenkvaliteten. Vi lägger ut analysen av forskningen till ackrediterade laboratorier.

 

Ta kontakt

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter