Omfattande tjänster för dammsäkerhet

Dammens ägare har en skyldighet att ta hand om dammarnas säkerhet. Mitta  hjälper sina kunder med de många och varierande uppgifterna som är relaterade till dammsäkerhet.

Tjänster som ingår i vårt brett utbud av dammsäkerhet

 • Experttjänster, design och inspektioner
 • Planering av övervakningsprogram
 • Kontrollmätningar, observationer och analys av resultat
 • Design och utveckling av instrumentation
 • Automatiska mätningar och övervakning
 • Upprätthållande av dammregistret
 • Dammdatamodeller
 • Röjning av småskog
 • Undervattensinspelningar och strukturmätningar
 • Sättningsmätningar genom laserskanning med drönare
 • Läckagedetektering och injektion
 • Geotekniska undersökningar från färjan
 • Upprättande av riskrapporter och säkerhetsplaner
 • Dammfrakturberäkningar

Ta kontakt med oss

Alexandra Frost

affärsområdeschef, miljö

alexandra.frost@mitta.se

Tel. +46 70 644 96 36

Dammsäkerhet

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter