Vibrations- och bullermätningar samt fastighetsgranskningar

Vi utför vibrationsmätningar till exempel i närheten av byggarbetsplatser. Vårt mångsidiga sortiment inkluderar även bullermätningar och fastighetsgranskningar.

Ta kontakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter