Koncernens struktur

Mittakoncernens dotterbolag Mitta Oy (Finland) och Mitta AB (Sverige) är ett bygg- och designkonsultföretag. EHP Environment Oy erbjuder kontinuerliga miljömätningar online. Measurent Oy bedriver uthyrning av utrustning. Geofix AB är en importör och säljare av mät- och forskningsutrustning.

MittaGroup_koncern_bild