Koncernens struktur

Av Mitta Groups dotterbolag arbetar Mitta AB i Sverige, Mitta Oy i Finland och Mitta AS i Norge som konsultföretag inom mätningsteknik och geodata. Mitta tillhandahåller monitoreringstjänster i samtliga länder och producerar också mjukvaruutveckling relaterad till monitoreringslösningar.

Clay Technology AB och Mitta Engineering Oy arbetar med konsulttjänster för slutförvaring av kärnavfall.

Geoelectric  Oy är ett företag specialiserat på tillverkning, underhåll och uppgradering av markundersökningsmaskiner.

Västkonsult i Trollhättan AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsmätning.

Mitta_Group