Koncernens struktur

Av Mitta Groups dotterbolag arbetar Mitta AB i Sverige, Mitta Oy i Finland och Mitta AS i Norge som konsultföretag inom mätningsteknik och geodata. Mitta tillhandahåller monitoreringstjänster i samtliga länder och producerar också mjukvaruutveckling relaterad till monitoreringslösningar.

Clay Technology AB och Mitta Engineering Oy arbetar med konsulttjänster för slutförvaring av kärnavfall.

Geofix AB är en importör och säljare av mät- och forskningsutrustning.