Laserskanning

När ett objekt eller område laserskannas produceras ett dimensionellt noggrant punktmoln utan att fysiskt vidröra eller komma in i området. Det är ett effektivt, korrekt och kostnadseffektivt sätt att producera mått för massiva bygg- eller designprojekt.

Laserskannig ger exakta mättdata

Skannern skickar upp till miljontals laserpulser per sekund. Positionen för en punkt mäts relativt de andra punkterna i punktmolnet, så att dess noggrannhet kan bestämmas till närmaste millimeter. Punktmolnet kan lokaliseras i det lokala koordinatsystemet eller det kan också kopplas till andra befintliga koordinatsystem.

Laserskanning gör det möjligt att snabbt samla in en stor mängd information. Informationen är tillgänglig omedelbart eller kan arkiveras och returneras senare utan att gå på plats. Mätbara områden, som vägar och järnvägar, kan hållas öppna under mätningarna.

Punktmolnet som skapats som ett resultat av laserskanning kan behandlas som en separat produkt eller kan matas in i designprogram som en del av en större helhet.

Foton som en del av laserskanning
Med moderna laserskannrar kan fotografiska data kombineras med mätdata, vilket gör punktmolnet realistiskt och illustrativt. I det här fallet kan punktmolnet användas när visualitet behövs.

Punktmolnet kan också användas för att enkelt och snabbt skapa en virtuell 3D-miljö där kunden snabbt kan utföra enkla mätningar.

Ta kontakt

Mattias Olsson

avdelningschef, mät, region syd

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Simon Hjelm

avdelningschef, mät, region norr och Mitt

simon.hjelm@mitta.se

Tel. +46 70 683 01 01

Sök mera

Alla kontakter