Sedimentundersökningar

Mitta har egen färja och båtflotta för sedimentundersökningar i vattenområden, till exempel för att bestämma muddrings- och deponikapaciteten.

Vi kan också ta reda på exempelvis omfattningen av sediment, skikttjocklekar eller geotekniska egenskaper samt möjliga koncentrationer av föroreningar genom provtagning och laboratorieundersökningar.

Hara

Ta kontakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter