Labb

Mitta Lab finns i Luleå, Stockholm, Göteborg samt Lund och erbjuder ett brett spektrum av analyser för att undersöka egenskaperna hos jord, berg och stenmaterial. Vi utför provtagning och testning i fält över hela landet och har även ett ackrediterat fältlaboratorium. Hos oss finns det gedigen erfarenhet och kompetens och vi hjälper gärna till med rådgivning vid anläggningsprojekt eller för produktion av väg- och ballastmaterial.

Mitta Lab i Stockholm och Luleå är ackrediterade av Swedac och har tillsammans över 20 års erfarenhet av att bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet. Det innebär att vi följer gällande standarder och rutiner och genomför regelbunden egenkontroll och kalibrering av utrustningen, men framförallt arbetar vi oberoende där kundens sekretess är i fokus. Allt detta säkerställs genom årlig kontroll av Swedac. Målsättningen är att våra laboratorium i Lund och Göteborg kommer att vara ackrediterat inom kort.

 

Ackrediteringsmarke

 

Klicka för att se vår nya broschyr

Broschyr – GeoLab

Luleå
Tel: +46 70 368 79 94
Gammelstadsvägen 5D
972 41 Luleå

Stockholm
Tel +46 70 248 97 27
Västbergavägen 24
120 30 Stockholm

Göteborg
Tel +46 76 852 45 09
Von Utfallsgatan 20
415 05 Göteborg

Lund
Tel: +46 46 600 12
Ideongatan 3B
223 62 Lund

Kontaktpersoner

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Viktor Jensen

kontaktansvarig geolabb lund

vj@claytech.se

Tel. +46 46 29 18 00