Geotekniska undersökningar av jord

Vårt erbjudande omfattar bestämning av jordkomposition och strukturella egenskaper, såsom vatteninnehåll, granularitet, humushalt, komprimering och konsistensgränser.

Vi utför också bestämningar av markens hydrauliska egenskaper och kompressibilitetsegenskaper samt skjuvhållfasthet. Dessutom utför vi stabilitetstester i laboratoriet.

maa-aineksen geotekninen tutkimus

Ta kontakt

Meraf Berhe

Laboratoriechef Göteborg

meraf.berhe@mitta.se

Tel. +46 76 852 45 09

Lina Johansson

Laboratoriechef Stockholm

lina.johansson@mitta.se

Tel. +46 70 530 56 76

Johan Renström

Laboratoriechef Luleå & Kvalitetsansvarig Sverige

johan.renstrom@mitta.se

Tel. +46 70 368 79 94

Sök mera

Alla kontakter