UAS och fotogrammetriska mätningar

UAS (Unmanned Aircraft System) är ett obemannat flygplanssystem som gör det möjligt att enkelt och lätt fotografera objekt från luften. Det eldrivna automatiska drönaren är nästan tyst och kan ta flygbilder säkert.

Effektivt med drönare

Drönares flyghöjd är 100 – 150 meter, i vilket fall den fungerar i fritt luftrum och inget separat flygtillstånd krävs. På vissa områden påverkar emellertid allmänna flygbegränsningar verksamheten, så projektets genomförande beaktas från fall till fall.

Ett typiskt objekt är ett område på 10 till 300 hektar, från vilket ett skalanoggrant ortomosaik och DSM-punktmoln produceras. En ytmodell kan bildas från ett punktmoln, till exempel som utgångspunkt för design eller för beräkning av volymer.

Metodens noggrannhet motsvarar toleranserna för traditionell flygfotografering. Punktmolnen är fästa vid koordinatsystemet med hjälp av signalpunkter placerade i flygområdet.

Mätningar av fastighetsinventering
Obemannade flygfordon eller drönare är ett effektivt sätt att samla in mätdata från alla typer av objekt på marken. Dessa inkluderar till exempel lager av sten, jord eller torv. Från data som samlats in med drönaren förfinas en ytmodell och jämförs med en referensyta för att bestämma förändringsvolymen.

Mätningar kan kompletteras med alternativa metoder som laserskanning eller traditionella punktmätningar

Two man using drones outside

Ta kontakt

Mattias Olsson

affärsområdeschef, Mät, Mitta AB

mattias.olsson@mitta.se

Tel. +46 70 661 56 67

Sök mera

Alla kontakter