UAS, fotogrammetriset- ja lidarmittaukset

UAS (Unmanned Aircraft System) on miehittämätön lennokkijärjestelmä, jolla kohteita voidaan kuvata ilmasta helposti ja vaivattomasti. Sähkömoottorilla toimiva automaattinen lennokki tai drone on lähes äänetön, ja sillä voidaan tehdä ilmakuvauksia turvallisesti. 

Dronella mitataan tehokkaasti

Tutustu UAV-esitteeseemme tästä

Mitta – Monipuolista dataa UAV-palvelulla

Dronella mitataan tehokkaasti ja turvallisesti 

Dronen lentokorkeus määräytyy alueellisten rajoitusten mukaisesti. Projektin suoritustapa katsotaan tapauskohtaisesti. Yrityksemme UAS kauko-ohjaajat ovat nykystandardien mukaan koulutettuja ammattilaisia. 

Tyypillinen kuvattava kohde on 10 – 1000 hehtaarin alue, josta tuotetaan mittatarkka ortomosaiikki ja RGB-pistepilvi. Pistepilvestä saadaan muodostettua pintamalli esimerkiksi suunnittelun lähtökohdaksi tai tilavuuksien laskentaan. Pistepilvet sidotaan alueelliseen tai valtakunnalliseen koordinaatistoon lentoalueelle sijoitettavien signaalipisteiden avulla. 

Lidar-ilmalaserkeilaimella saadaan mitattua vaivattomasti peitteiset alueet kuten esimerkiksi metsät. 

Omaisuuden inventointimittaukset

Miehittämättömät ilma-alukset ovat tehokas tapa kerätä mittaustietoa kaikenlaisista maassa sijaitsevista kohteista. Tällaisia ovat esimerkiksi kivi-, maa-aines-, turve- tai kiertomateriaalivarastot. Dronella kerätystä tiedosta jalostetaan pintamalli, jota verrataan referenssipintaan, ja näin saadaan selville muutoksen tilavuus. 

Mittauksia voidaan täydentää vaihtoehtoisilla menetelmillä, kuten laserkeilauksella tai perinteisillä pistemittauksilla.

Ota yhteyttä:

Palvelupäällikkö Kimmo Mäcklin
Puh. +358 40 828 2557

Kimmo Mäcklin

Palvelupäällikkö, UAV, ilmakuvaus ja kaukokartoitus

kimmo.macklin@mitta.fi

Puh. +358 40 828 2557


Jaa sivu