Monitoringstjänster

Monitoring eller kontinuerlig övervakning, är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att övervaka strukturella deformationer.

Monitoringslösningar

Liikkeiden valvonnalla on lukuisia käyttökohteita. Tilapäisesti valvontaa voidaan käyttää esimerkiksi herkissä ympäristöissä tapahtuvissa räjähdys-, louhinta- tai paalutustöissä. Pitkäaikaista monitorointia tarvitaan rakenteissa, joissa turvallisuusnäkökohdat korostuvat. Tällaisia rakenteita ovat sillat, maantiet ja rautatiet, tunnelit, kanavat, rakennukset sekä ydin- ja lämpövoimalat.

Rörelsemonitoring har många användningsområden. Tillfällig styrning kan användas till exempel vid sprängning, grävning eller stapling känsliga miljöer. Långsiktig monitoring behövs i strukturer där säkerhetshänsyn betonas. Sådana strukturer inkluderar broar, vägar och järnvägar, tunnlar, kanaler, byggnader samt kärnkraftverk och värmekraftverk.

Monitoringsprocessen

  • byggnadsplatsbesök samt  rekommendationer
  • förslag till en monitoringslösning
  • installation av monitoringsutrustning
  • programmering
  • implementering
  • fjärrövervakning, analys och rapportering
  • träning

Förutom rörelser kan monitoring användas för att övervaka strukturernas belastningstillstånd, till exempel genom att använda FBG-förlängning- och temperatursensorer baserade på optiska fibrer.

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter


Dela