Monitoreringstjänster

Monitorering eller kontinuerlig övervakning, är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att övervaka strukturella deformationer.

Monitoreringslösningar

Rörelsemonitorering har många användningsområden. Tillfällig övervakning kan användas till exempel vid sprängning eller grävning av känsliga miljöer. Långsiktig monitorering behövs i strukturer där säkerhetshänsyn betonas. Sådana strukturer inkluderar broar, vägar och järnvägar, tunnlar, kanaler, byggnader samt kärnkraftverk och värmekraftverk.

Monitoreringsprocessen

  • byggnadsplatsbesök samt  rekommendationer
  • förslag till en monitoreringslösningar
  • installation av monitoreringsutrustning
  • programmering
  • implementering
  • fjärrövervakning, analys och rapportering
  • träning

Förutom rörelser kan monitorering användas för att övervaka strukturernas belastningstillstånd, till exempel genom att använda FBG-förlängning- och temperatursensorer baserade på optiska fibrer.

Ta kontakt

Nils Sundström

affärsområdeschef, geoteknik, fältgeo, EHP

nils.sundstrom@mitta.se

Tel. +46 70 227 36 10

Sök mera

Alla kontakter