Tärinä- ja melumittaukset sekä kiinteistökatselmukset

Teemme tärinämittauksia esimerkiksi rakennustyömaiden läheisyydessä. Monipuoliseen valikoimaamme kuuluvat myös melumittaukset sekä kiinteistökatselmukset.

Tärinämittaus

Suoritamme tärinämittauksia lukuisilla erilaisilla työmailla. Monipuolisen mittauskaluston sekä asiantuntevan henkilöstön avulla tärinämittaukset onnistuvat myös haastavista kohteista. Kaikki käytössämme olevat tärinämittarit ovat etäluettavia, jolla mahdollistamme tulosten reaaliaikaisen valvonnan. Määrittelemme mittareiden asetukset aina työmaan vaatimukset huomioiden ja jatkuvalla seurannalla varmistamme tärinämittausten onnistumisen.

Nykyaikainen tärinämittari toimii tärinää aiheuttavan työn luotettavan valvonnan ohella myös taloudellisen suunnittelun sekä turvallisen toteuttamisen apuna.

Kiinteistökatselmus

Teemme työmaiden ympäristössä kiinteistökatselmuksia. Katselmukset tehdään ennen tärinää aiheuttavan työn alkamista sekä tarvittaessa työn päätyttyä. Katselmusten tarkoituksena on selvittää rakenteiden olemassa olevat vikaisuudet sellaisella tarkkuudella, että vahinkovastuu on mahdollista määrittää. Katselmuksessa saatujen tietojen pohjalta pystytään myös tarkentamaan rakenteille sallittuja tärinän ohjearvoja. Katselmus suoritetaan ennalta sovittuna ajankohtana kiinteistön edustajan läsnä ollessa.

Melumittaus

Melumittauksien tarkoituksena on selvittää vallitseva melutaso. Mittaukset tehdään ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti ja saatuja tuloksia verrataan valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Käytössämme olevat mittalaitteet ovat tarkkuusluokan 1 melumittareita.

Ota yhteyttä

Jari-Pekka Lagerkrans

Tärinäasiantuntija

jari-pekka.lagerkrans@mitta.fi

Puh. 050 435 2008

Samuli Jakkula

Palvelupäällikkö

samuli.jakkula@mitta.fi

Puh. +358 50 567 2276

Pekka Kantola

Geologi

pekka.kantola@mitta.fi

Puh. +358 40 068 1114

 

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu