Whistlesafe - rapporteringskanal för visselblåsning

På denna Mitta Group Oy:s (senare ”Mitta”) sida för rapporteringskanalen, dvs. visselblåsarkanalen, kan du göra en visselblåsar-anmälan om du har information eller misstankar om missförhållanden relaterade till Mitta eller ett försök att dölja sådana missförhållanden. Läs Mittas visselblåsarpolicy innan du lämnar in en rapport.

Mittas visselblåsarkanal finns på tre språk, engelska, finska och svenska. Visselblåsarkanalen vägleder dig att tillhandahålla all information som behövs för att rapportera och behandla en rapport. Vi ber dig att svara på alla frågor så exakt som möjligt.

Vi uppskattar verkligen din hjälp.  För att rapportera på finska eller svenska, välj ett språk från den tillgängliga rullgardinsmenyn.

Skicka en rapport till visselblåsarkanalen via följande länk:

https://lantero.report/new/hhpartners.

Mittas visselblåsarkanal upprätthålls av externa tjänsteleverantörer, HH Partners Attorneys-at-law Ltd. and Lantero AB. Eftersom visselblåsarkanalen drivs av externa tjänsteleverantörer kommer din rapport alltid att behandlas av en person som är en opartisk, oberoende och professionell expert.

En oberoende expert från HH Partners granskar preliminärt din rapport och meddelar den representant som Mitta har valt. Efter anmälan kommer visselblåsarkanalen   att förse dig med en länk från fall till fall genom vilken du får rapporten:

  1. mottagandet av anmälan,
  2. uppföljningsåtgärder, och
  3. eventuella ytterligare frågor som experten kan ha till dig om rapporten (som kommer att besvaras via länken).

Om du meddelar via e-post påminns du när det finns några frågor eller uppdateringar bakom länken. Annars är det ditt ansvar att då och då kontrollera om informationen bakom länken är uppdaterad.

Observera att om du anmäler dina misstankar och deltar i utredningen av missförhållanden i god tro, kommer det inte att få några negativa konsekvenser för dig och Mitta kommer också att skydda dig från sådana. Missbruk av visselblåsarkanalen, till exempel att avsiktligt göra en falsk anmälan, anses vara en överträdelse som kan leda till ytterligare åtgärder mot dig.