Stomnät

På Mitta har vi god erfarenhet att upprätta, komplettera och uppdatera stomnät på bro, järnväg och väg såväl som i bygg- och anläggningsprojekt.

Högra krav säkerställer hållbara konstruktioner

På järnvägen ställs höga krav på stomnäten för att mätningarna skall uppfylla Trafikverkets föreskrifter. I alla projekt krävs ett aktuellt och komplett stomnät för att produktionen skall flyta på och vägar och spår skall produceras korrekt.

Mitta utför nyproduktion, upprustning och ajourhållning av såväl byggnät, bruksnät som anslutningsnät och har flertalet medarbetare med behörighet, klass 1, för mättekniska arbeten som ansvar för produktion för stomnät.

Stomnät på bygg- och anläggningsprojekt skall i stort sett alltid uppföras. Detta gör via ett byggnät eller bruksnät och bygger på ett anslutningsnät. Byggnätet är ett nät av mätpunkter som används som utgångspunkt för utsättning och inmätning. Mätpunkternas positioner markeras med till exempel prismor eller reflextejp. Även på bygg- och anläggningsprojekt ställs höga krav på stomnäten och behörig personal krävs.

Mittas medarbetare är väl utbildade i upprättande av stomnät och tillsammans med kunden så planerar vi för bästa resultat i projektet och en hållbar konstruktion.

Kontakta gärna ett lokalt kontor eller vår infraavdelningen för vidare kontakt.

Ta kontakt

Andreas Svensson

Avdelningschef Mitt & Infra

andreas.svensson@mitta.se

Tel. +4670 295 93 48

Emil Bäck

Mätchef Infra

emil.back@mitta.se

Tel. +46 73-871 88 23