LABORATORIOPALVELUT

 • Laatukäsikirjan eli FPC:n laatiminen
 • CE-merkintään liittyvät asiakirjat
 • CE-merkintään liittyvä koulutus/opastus
 • CE-merkintään liittyvät testaukset

 • rakeisuusmääritys
 • silmämääräinen maalajiarvio
 • vesipitoisuus
 • irtotiheys
 • kiintotiheys
 • humuspitoisuus
 • lietekoe
 • kapillaarisuus
 • vedenimeytymiskorkeus
 • vedenläpäisevyys
 • proctor-sullonta
 • proctor-koe (ICT)
 • kartiokoe
 • Atterbergin rajat
 • Ödömetrikoe
 • maatumisaste (Von Post)

 • murskaus ja rikotus laboratoriossa
 • rakeisuusmääritys
 • litteysluku
 • murtopintaisten rakeiden osuus
 • vedenimeytyminen
 • kiintotiheys
 • petrografia, ohuthietutkimus
 • petrografia, stereoskooppinen
 • Los Angeles -koe
 • kuulamyllykoe
 • micro-Deval
 • Los Angeles -koe (RHK)
 • micro-Deval (RHK)
 • muotoarvo
 • rakeiden pituus
 • humuspitoisuus
 • ominaispinta-ala
 • veden adsorptio
 • jäädytytys-sulatuskestävyys
 • imupainekoe (TS-koe)
 • asfalttimassanäyte
  • sideainespitoisuus ja rakeisuus (uuttosuodatus)
  • tarttuvuus
 • porapalanäytteet
  • massamäärä ja tyhjätila
  • asfalttimassan tiheys
 • murskaustöiden laadunvalvonta tuotantopaikalla
 • päällystenäytteiden laadunvalvonta työkohteessa
 • tiiveystarkkailu Troxler -tiiveysmittarilla
 • tiiveystarkkailu volymetrikokeella
 • kantavuusmittaus, levykantavuuskoe
 • kantavuusmittaus, Loadman
 • pudotuspainolaitemittaukset (Kuab)
 • asfaltin tiiveystarkkailu Seaman –mittarilla
 • tärinämittaukset
 • lähialueen talojen halkeamakartoitukset ennen louhinnan/paalutuksen/tiivistystöiden aloittamista

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Jari Lappi
043 2111 600

Palvelupäälliköt

Pohjois-Suomi (Oulu)
Juho Kokkonen
050 5282 662

Länsi-Suomi (Pori)
Pekka Jokela
0400 128 323

Etelä-Suomi (Espoo)
Sami Similä
040 7761 754

Työmaakäynnit (koko Suomi)
Samuli Jakkula
050 5672 276

Image