Referenssit

Uskomme pitkiin asiakassuhteisiin, hyvään kommunikointiin, laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen tekemiseen. Haluamme aina palvella asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan. Päätöksentekomme perustuu tarkkaan ja oikea-aikaiseen tietoon. Tämä mahdollistaa tehokkaan laitteiden, koneiden ja henkilöresurssien käytön asiakkaan hyväksi. Tehdään yhdessä!

Asiakkaamme toimivat pääosin rakennusalalla. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen ja Ruotsin. Lisäksi suurten asiakkaidemme kautta saamme toimeksiantoja muihin maihin, esimerkiksi muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Asiakkaiden kanssa toteutettavat projektit mahdollistavat osaltaan toimintamme jatkuvan kehittymisen. Asiakkaitamme ovat mm.  Finavia, Destia Oy, Väylävirasto (ent. Liikennevirasto), Skanska Infra Oy ja GRK Oy.