Referenssit

Asiakkaamme toimivat pääosin rakennusalalla. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen ja Ruotsin. Lisäksi suurten asiakkaidemme kautta saamme toimeksiantoja muihin maihin, esimerkiksi muualle Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Asiakkaiden kanssa toteutettavat projektit mahdollistavat osaltaan toimintamme jatkuvan kehittymisen. Asiakkaitamme ovat mm.  Finavia, Destia Oy, Väylävirasto (ent. Liikennevirasto), Skanska Infra Oy, Lidl Suomi ja GRK Oy.

Rautatien alikulku, Kyrö (Pöytyä)

Kyrön taajamassa Pöytyällä Varsinais-Suomessa rakennettiin rautatien alikulku tammikuun 2017 ja heinäkuun 2018 välisenä aikana. Hankkeen tilaajana oli Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto) ja pääurakoitsijana Ralf Ajalin Oy. Hankkeen kokonaisarvo oli n. 10 miljoonaa euroa.

Mitta Oy toteutti kaikki hankkeen mittaukset:

 • Silta- ja kaukalorakenteiden mittaukset
 • Rakennekerrosten mittaukset
 • Radan ja rakennusten seurantamittaukset
 • Laadunvarmistusmittaukset ja niiden dokumentointi

(30.8.2018)

Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajennus

Helsinki-Vantaalla oli käynnissä lentoaseman historian mittavin laajennushanke. Finavian jätti-investoinnin ansiosta Helsinki-Vantaa on valmis palvelemaan jopa 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Finavian investointi Helsinki-Vantaan kehitykseen on noin miljardi euroa.

Mitta Oy oli mukana Helsinki-Vantaan kehityksessä mittausten osalta yhteistyökumppaninaan Destia Oy. Urakka sisältää lentoasemalla tehtäviä laajennukseen liittyviä asematason ja rullausteiden infratöitä noin 45 hehtaarin alueella. Urakkaan kuuluu muun muassa maarakennusta, louhintaa, pohja- ja betonirakentamista, viemäröintiä ja muita johtotöitä sekä alueen sähkö- ja telematiikkatöitä.

Vuonna 2016 alkaneissa mittauksissa tehtiin mm. seuraavia töitä:

 • mittausperusta
 • louhintamittaukset ja massanlaskenta
 • vesihuollon mittaukset
 • pohjarakennusmittaukset
 • asfalttimittaukset
 • seurantamittaukset
 • siltamittaukset
 • tarkemittaukset

(5.9.2018)

Lidlin jakelukeskus Järvenpää

Boogien yritysalueella, Järvenpäässä Lahdentien varrella on Lidlin jakelukeskus.

Jakelukeskuksen mittasuhteet ovat vaikuttavat. Jos sen ympäri kävelee aivan seinänviertä pitkin, matkaa kertyy noin 1,2 kilometriä ja sen sisälle mahtuisi esimerkiksi 10 jalkapallokenttää.

Mitta Oy oli suorittamassa kohteen mittauksia joulukuun 2016 ja elokuun 2018 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisarvo oli hieman yli 17 miljoonaa eroa.

Mittauksiimme kuuluivat mm.

 • louhintamittaukset ja massanlaskennat
 • betonivalumittaukset sisätilojen lattioista
 • LVI-mittaukset sekä rakennuksen sisältä että ulkopuolelta
 • paalulaattojen merkintä- ja tarkemittaukset

(3.9.2018)

Mittausperusta Vt 15 Rantahaka – Kouvola

Tehtävänä oli laatia mittausperusta Vt 15 Rantahaka – Kouvola -hankkeen maastomallitöitä varten. Työssä noudatettiin Liikenneviraston tie- ja ratahankkeiden maastotietojen mittausohjetta 18/2011 ja ko. ohjeen päivitysversiota soveltuvin osin. Mittausperusta laadittiin EUREFFIN ETRS-GK27 -koordinaattijärjestelmään ja N2000-korkeusjärjestelmään.

 • Peruspisteet määritettiin ETRS-GK27-projektiolle staattisella satelliittimittauksella. Peruspisteet määritettiin 4. luokkaan mittaustavan ja lähtöpisteiden luokkien perusteella.
 • Peruspisteet rakennettiin tukevaan alustaan hankkeen välittömään läheisyyteen. Peruspisteiden sijoittelussa huomioitiin niiden käytettävyys käyttöpistejonon lähtöpisteinä. Peruspisteitä rakennettiin noin 1,5 kilometrin välein.

Hankkeessa korkeus määritettiin N2000-järjestelmässä. Vaaituksen lähtöpisteinä käytettiin valtakunnallisia N2000-järjestelmän hyväkuntoisia kiintopisteitä, jotka sijaitsivat Vt 15:n varrella. Vaaitukset suoritettiin digitaalisella vaaituskojeella pääsääntöisesti pultilta pultille. Vt 15:n sivuun sijoittuvat pisteet voitiin vaihtoehtoisesti vaaita suljettuina lenkkeinä.

(5.7.2018)

 

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennettiin 18,5 kilometrin mittainen ohituskaistatie Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon. Hanke toteutettiin suunnittele ja toteuta -urakkana.

Koko urakan kokonaisarvo oli noin 75 miljoonaa euroa. Lopullisen tuotteen tilaajana oli Liikennevirasto ja pääurakoitsija hankkeessa oli Skanska Infra Oy.

Mitta Oy vastasi hankkeen kaikista mittauksista. Keskeisimmät mittauskokonaisuudet olivat:

 • Tietomallikoordinointi
 • Rakennekerrosten mittaukset koko tielinjalta
 • 3D-koneohjausmallien tuottaminen
 • Melusuojausten mittaukset, joita hankkeelle kertyi 12,5 kilometriä
 • 25 sillan mittaukset, joista kaksi ylitti junaradan
 • Koko urakka-alueen ilmakuvaus ja lentolaserkeilaus
 • Luovutusaineiston muodostaminen

(05.09.2018)

Seinäjoen toriparkki

Seinäjoen Keskustorin alle rakennettiin toriparkki lokakuun 2016 ja joulukuun 2018 välisenä aikana. Hankkeen tilaajana oli Seipark Oy ja pääurakoitsijana Lemminkäinen/YIT. Hankkeen kokonaisarvo oli n. 12 miljoonaa euroa.

Mitta Oy toteutti kaikki hankkeen mittaukset.

 • Mittausperusta
 • Rakenteiden mittaukset
 • Rakennusten seurantamittaukset
 • Laadunvarmistusmittaukset ja niiden dokumentointi

(30.10.2016)