Korkealaatuiset palvelut, luottamus ja asiakastyytyväisyys

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle Mitta-konsernin liiketoiminnoissa. Mitan laatu perustuu ammattimaiseen ja vastuulliseen tapaamme toimia, niin asiakas- kuin muissakin sidosryhmäsuhteissamme. Haluamme tarjota laadukkaita palveluja asiakkaillemme. Meille laatu merkitsee myös luottamusta ja asiakastyytyväisyyttä.

Mitta on tietoa – ja laatua

Laatu on meille keskeinen asia ja meille onkin tärkeää jatkuvasti kehittää toimintamme laatua. Kehittäminen on
mahdollista vain yhteistyössä laajan asiakaskuntamme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Näin laatu ei jää vain dokumentteihin ja arkistoihin, vaan se säilyy aitona ja elävänä.

Sertifikaatit ja pätevyydet

 

Laatutavoitteita

 • Asiakastyytyväisyyden lisääminen
 • Asiakkaiden odotusten ymmärtäminen, niihin vastaaminen ja niiden ylittäminen
 • Ratkaisujen tarjoaminen
 • Laadun edistäminen
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Parannukset saadun palautteen perusteella
 • Vastuullisen toiminnan kehittäminen osana laatu-politiikkaa

Laatupolitiikka

Mitta on konsultointiyritys, joka toimii rakentamisen ja suunnittelun kenttäpalveluissa. Työskentelemme useilla liiketoiminta-alueilla, kuten Mittaus, Maaperätutkimus, Maa-aines-, betoni- ja haitta-ainelaboratorio ja Ympäristöpalvelut.

Työskentelemällä ammattimaisesti ja vastuullisesti tarjoamme kilpailukykyisiä parhaita mahdollisia palveluja asiakkaillemme. Asiakkaidemme tulee luottaa Mittaan ja pyrimme olemaan heille luonnollinen ensimmäinen valinta liiketoimintatarpeen syntyessä.

Täyttääksemme sitoumuksemme

 • vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja ideoihin, mittaamme asiakkaiden käsityksiä meistä ja ryhdymme parannustoimenpiteisiin, jotka lisäävät asiakastyytyväisyyttä.
 • ylläpidämme korkeatasoista palvelua, joka vastaa asiakkaiden odotuksia tai ylittää ne tuotteiden laadulla, toimitusvarmuudella sekä henkilökohtaisella palvelulla.
 • teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa laadun edistämiseksi.
 • kasvatamme työntekijöidemme osaamista heidän kehittymisekseen ja lisäarvon luomiseksi asiakkaillemme sekä liiketoiminnallemme.
 • tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaiden odotuksia ja esitämme heille vaihtoehtoisia toteutustapoja ja kerromme niiden vaikutuksista kokonaisuuteen.
 • annamme työntekijöillemme mahdollisuuden tuoda esille liiketoiminnan parannusehdotuksia koko arvoketjussa toimittajalta asiakkaalle.