YMPÄRISTÖPALVELUT

Tuotamme monipuolisen kokemuksemme ja uusimman teknologian avulla asiakkaan tarpeen mukaan optimoituja ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia kustannustehokkaasti.

Tarjoamme erilaisia palvelukokonaisuusratkaisuja seuraavilta osa-alueilta:

 • Mittaus ja kartoitus
 • Vesistömittaukset
 • Ympäristömittaukset
 • Geotekniset tutkimukset
 • Patoturvallisuuden valvonta ja monitorointi
 • Patovaurioiden paikannus ja korjaus
 • Kiinteistö- ja paikkatietotehtävät
 • Ympäristönhoitotyöt
 • Mallinnus ja suunnittelu

Palveluitamme on hyödynnetty Suomessa ja ulkomailla läpi vuosikymmenten.

Toimintaamme ohjaa ISO14001 standardin mukainen Ympäristökäsikirja ja sen perusteella asetetut ympäristöperiaatteet ja ympäristöpäämäärät.

ISO 14001:2015 Sertifikaatti Nro 10401-01

Haitta-ainetutkimukset

 • sertifioidut maaperän ja pohjaveden haitta-ainetutkimukset (ISO 17024)
 • pilaantuneen maan kunnostussuunnitelmat
 • viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
 • kunnostuksen valvonta ja raportointi (ml. kenttämittaukset

Näytteenottajamme ovat sertifioituja (ISO 17024) Suomen Ympäristökeskuksen ympäristönäytteenottajan sertifiointiohjelman mukaisesti. Käytössämme ovat kenttäanalyysilaitteet yleisimpien haitta-aineiden ja pohjaveden laadun analysointiin. Tutkimuksen analyysit teetämme akkreditoiduilla laboratorioilla alihankintana.

YMPÄRISTÖPERIAATTEET 

Tarjoamme asiakkaillemme uusinta teknologiaa hyödyntäviä ympäristöön ja energiaan erikoistuneita palveluita. Otamme huomioon toimintamme ympäristönäkökohdat ja pyrimme vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Toimintamme täyttää lainsäädännön ja viranomaisten määräykset. Kehitämme toimintatapojamme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen tilan parantamiseksi, myös yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöasioita käsitellään osana johtamista. Edellytämme henkilökuntamme sitoutuvan ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseen. Huolehdimme henkilöstön ympäristötietoisuudesta koulutuksen ja sisäisen tiedottamisen avulla. Viestimme ympäristöasioista asiakkaille ja muille sidosryhmille.

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT

 • Tehokas ympäristöjärjestelmä
 • Ympäristöviestinnän kehittäminen
 • Ympäristövaikutusten hallinnan parantaminen.

Yhteyshenkilöt

Toimialajohtaja
Ilkka Kylmänen
040 5028 245

Palvelupäälliköt

Patoturvallisuus
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Suunnittelu
Veli-Pekka Sirniö
040 5568 592

Ympäristötyöt
Tuomo Illikainen
040 0328 644

Mittaus
Jukka-Pekka Veijola
040 8208 207

Haitta-ainetutkimukset
Jukka Räsänen
050 5378388