Vesistömittaukset ja rakenteiden luotaukset

Vesistömittaukset kattavat mm. merialueiden, järvien sekä virtavesien syvyysmittaukset, pohjamateriaalien luokitukset (sora, hiekka, savi, jne.) sekä esineiden etsinnän veden alta (vesijohdot, kaapelit, kadonneet esineet).

Vedenalaisista alueista ja rannoista voidaan myös laatia kolmiulotteisia malleja väyläsuunnittelua tai muuta vesistösuunnittelua varten.

Monipuolisia mittauspalveluja

Kaikuluotaus ja monikeilaus
Kaikuluotauksia voidaan tehdä merellä, sisävesillä ja virtaavissa vesistöissä. Tulokset voidaan esittää joko digitaalisesti tai karttatulosteina, ja niitä voidaan hyödyntää suoraan myös massalaskennassa.

Viistokaikuluotauskalustona käytämme GeoSwath Plus -järjestelmää, joka on peittävä interferometrinen kaikuluotausjärjestelmä.

Kaikuluotauksia tehdään veden syvyyden ja/tai pohjan sedimenttikerrosten mittaamiseksi (esimerkiksi linjaluotaus ajettavaa linjaa pitkin tai koko pohjan peittävä kaikuluotaus). Luotaus on myös tehokas tapa etsiä kadonneita esineitä tai kaapeleita veden alta.

Tankoharaus
Väylävirasto on valtuuttanut Mitan suorittamaan vastaanottoharauksia. Paikannusmenetelmänä on joko RTK GPS tai DGPS. Työn tuloksina syntyvät pöytäkirjat ja kartat toimitetaan merenkulkuviranomaiselle rekisteröintiä varten. Käytössämme on kolme erikokoista harauskalustoa.

Pohjakartoitus sekä ranta-alueen skannaus
Laajakulmaluotainlaitteistomme tuottaa pohjakartoituksissa aukottoman pisteaineiston, jossa pohjasta voidaan erottaa kohteita ja määrittää niille kolmiulotteinen sijainti. Mittauslaitteistollamme on mahdollista toimia myös matalissa vesissä ja lähellä rantaviivaa.

Samanaikaisesti pohjanluotauksen kanssa voidaan veneeseen asennetulla laserskannauslaitteistolla kartoittaa ranta-alueita, kuten rantatörmiä ja hiekkasärkkiä. Kun käytetään yhdistettyä luotaus-laserkeilaus-tekniikkaa, datat veden alta ja rannalta saadaan ulottumaan lähes kiinni toisiinsa.

Virtaamamittaukset
Virtaamamittauksissa tuotetaan tarkkoja vesistöjen virtaamapoikkileikkauksia. Kokonaisvirtaamatiedon lisäksi pystytään virtausnopeudet ja -suunnat määrittämään koko leikkauksen alalta. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ympäristömallinnuksissa ja virtausseurannassa.

Jään ja supon mittaus
Jään paksuuden ja jään alle kertyvän vesihyyteen eli supon mittaus tehdään nykyaikaisella maatutkalla.

Väylänhoito
Mitta tarjoaa väylänhoitopalvelua, johon kuuluu kiinteiden ja kelluvien väylälaitteiden tarkastus- ja valvontamittauksia. Palvelumme  kattavat myös ylläpito-, korjaus- ja asennustyöt lähinnä sisävesialueilla.

Satamaluotaus
Kompakti ja erittäin tarkka luotainlaitteistomme soveltuu erittäin hyvin  käytettäväksi satamissa ja muilla vastaavilla alueilla, joissa on haasteellista saada korkealaatuista mittausdataa tilanahtauden vuoksi.

Ota yhteyttä

Jonne Yli-Ikkelä

Palvelupäällikkö, vesistömittaukset (Pohjanmaa)

jonne.yli-ikkela@mitta.fi

Puh. +358 50 472 5447

Janne Harju

Toimialajohtaja, Mittaus

janne.harju@mitta.fi

Puh. +358505946473

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu