Talo- ja kiinteistömittaukset

Kiinteistömittauksilla kerätään tieto olemassa olevista rakennuksista suunnittelutyön pohjaksi, pinta-alan määrittämiseksi tai muihin tarpeisiin. Rakennus ja tontti voidaan mitata kattavasti laserkeilaamalla tai takymetrimittauksin. Aineistosta voidaan tuottaa 3d-tietomalli tai vaihtoehtoisesti digitaaliset 2d-ajantasapiirustukset, kuten tasopiirustukset, leikkauspiirustukset, julkisivupiirustukset, vesikattopiirustukset, detaljipiirustukset sekä tontin pintavaaitus/mittauskartta, eli asemapiirustus.

Vanhat piirustukset voidaan digitoida sähköiseen muotoon.

 

 

Palveluihimme sisältyvät:

 

 • laserkeilausmittaukset, pistepilven tuottaminen
  • TruView global -palvelu
 • takymetrimittaukset
 • ajantasa- / mittauspiirustusten tuottaminen (2d)
 • 3D-tietomallien tuottaminen
 • tontin pintavaaitus ja kartoitus (2d)
 • maastomallin tuottaminen (3d)
 • korko- ja detaljimittaukset
 • kaivomittaukset
 • pinta-alamittaukset raportointeineen
 • vanhojen piirustusten digitointi
 • Rakennusten lattiakorkojen ym. tasojen korkeusmittaus, julkisivujen mittaus, rakennuksen sijoittaminen kaupungin/kunnan koordinaatistoon, uudisrakennuksen vertauslinjat (paalut, linjalangat, putket).

TruView Global -palvelu

Laserkeilausaineistosta laaditaan pistepilveä kevyemmät TruView-pyörähdyskuvapilvet. Pyörähdyskuvien avulla suunnittelija pääsee virtuaalisesti liikkumaan keilausasemien kautta laserkeilatussa tilassa. Pistepilveä voi pyörittää ja zoomata. Siitä voi poimia korkoja ja yksinkertaisia mittoja. Pyörähdyskuvapilvet voidaan ladata suunnittelijoiden tietokoneille tai keskitetysti Mitta Oy:n serverille, mistä käyttö tapahtuu verkon kautta henkilökohtaisten tunnusten avulla.

Tontin mittaus asemapiirustusta ja maastomallia varten
Tontin mallissa esitetään tontin rajat, korkeusasemat, tarvittavat liittymät ympäristöön ja teknisiin järjestelmiin; tontilla olevan kasvillisuuden ja muiden materiaalien rajat sekä leikki- yms. välineet. Malliin voidaan sisällyttää myös juridisesti tai teknisesti merkittävien pisteiden sijainnit.

Tarvittaessa tontin malliin otetaan mukaan myös lähiympäristön rakennukset ja katualueet tarvittavassa laajuudessa.

Inventointimalli
Mittatietomallista luomme inventointimallin, joka voidaan tallentaa IFC-muotoiseen avoimeen tiedonsiirron malliin. Voimme tuottaa aineistoja AutoCAD-, Revit- tai ArchiCAD -ympäristöissä.


Pinta-alamittaukset SFS 5139 mukaisesti

Kiinteistökauppaa varten voimme tehdä myös asuin- ja liikehuoneistojen pinta-alamittauksia. Pinta-alamittausdokumentti on virallinen sertifioitu asiakirja kiinteistökauppa-asiakirjoihin.

Käytössämme olevalla käsikeilaimella mittaamme nopeasti huoneistojen pinta-alat 0,5 m²:n tarkkuudella. Pinta-alat ilmoitetaan
standardin SFS 5139 mukaisesti.


Piirustusten ja tietomallien tuottaminen 

Kiinteistömittauksen piirustusosastomme palvelee myös arkkitehti- ja insinööritoimistojen tarpeita. Käytössämme ovat monipuoliset AutoCAD, ArchiCAD ja Revit -ohjelmat niin 2D-piirtämiseen kuin 3D-mallintamiseenkin.

Ota yhteyttä

Mika Muikku

Palvelupäällikkö, laserkeilaus, maaperätutkimus, talo

mika.muikku@mitta.fi

Puh. +358 40 5407 547

Janne Harju

Toimialajohtaja, Mittaus

janne.harju@mitta.fi

Puh. +358505946473

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu