Mitta mukana Kupittaa-Turku-ratahankkeessa tehostamassa ja lisäämässä raideliikenteen kapasiteettia yhdessä Väyläviraston kanssa

Mitta mukana Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihan rakennusprojektissa. Koko hankkeen tavoitteena on lisätä raideliikenteen kapasiteettia ja lisätä esteettömyyttä sekä turvallisuutta Turun rautatieaseman laiturialueella. Lisäksi parannetaan maankäyttöä Turun keskustassa ja mahdollistetaan osaltaan Helsinki-Turku välin nopean junayhteyden toteuttamista.

Mitan palvelupäällikkö Pekka Ojala kertoo yhteisen projektin Väyläviraston kanssa alkaneen julkisen hankinnan tarjouspalvelun, eli Hilma-järjestelmän tarjouspyynnön kautta. Ojala hoitaa Mitalla mm. tarjouslaskentaa ja vastaa hankkeiden onnistumisesta.

Ojalan mukaan tässä hankkeessa uutta oli haastava ratapiha-ympäristö. Tämän tyyppistä hanketta ole Mitan toimesta toteutettu aikaisemmin Turun seudulla.

Arkos Oy:n projektipäällikkö Ossi Peltokangas kertoo Mitan olleen tuttu toimija jo ennen ratahanketta.

”Mitta on itselle tuttu jo melkein vuosikymmenen takaa, kun Mitta Oy aikanaan osti Destian mittaus- ja maaperätutkimusliiketoiminnan. Tällä kertaa Mitta toimi yhtenä maastomittaus- ja maaperätutkimuspalveluita tuottavana palveluntuottajana Kupittaa-Turku -ratahankkeella.”

Mitan ammattitaito ja koneisto pääsi täyteen potentiaaliinsa ratahankkeessa

Ossi Peltokangas kertoo Mitan ratkaisemista ongelmista hankkeessa:

”Mitan tekemien tutkimusten avulla saatiin tärkeää lähtötietoa hankkeen rakentamissuunnitteluun. Hankkeen suunnittelun ohjelmoimien maaperä- ja laboratoriotutkimusten lisäksi Mitta on asentanut hankealueelle orsi- ja pohjaveden seurantaputkia.”

Hanke työllisti mittalaisia sekä kairauksen että työnjohdon puolelta, Pekka Ojala kertoo projektin avaintekijöistä:

”Tässä projektissa osallisena oli noin kymmenen kairaajaa sekä maastotyönjohtaja Tero Kortesluoma. Hänen panoksensa hankkeen onnistumiselle on ollut suuri, käsittäen muun muassa mittaukset, johtoselvitykset, työnjohdon ja tulosten käsittelyn.”

”Monipuolinen konevalikoimamme ja tietysti ammattitaitoinen henkilöstö oli meidän suurin antamamme hyöty hankkeelle”, Ojala lisää.

Mitan maasto-osaaminen varmisti projektin onnistuneen lopputuloksen.

Mitan maasto-osaaminen varmisti projektin onnistuneen lopputuloksen.

Kupittaa-Turku hankkeessa kohde jaettiin kolmeen eri prioriteettialueeseen, joilla jokaisella oli oma aikataulu, Ojala kertoo.

”Tavoitteet täytettiin ja kaikista selvittiin kunnialla.”

Viestintä ja tiivis yhteydenpito hankkeessa on avainasia seurannassa

Yhteyksiä hoidettiin projektin aikana sähköpostitse ja viikoittain Teamsilla seurantapalaverin merkeissä, Ojala kertoo. Myös Peltokangas kertoo kommunikaation olleen sujuvaa.

”Yhteistyö ja kommunikaatio Mitan kanssa on sujunut hyvin. Mitta on pystynyt reagoimaan tilaajalta tulleisiin lisätutkimuspyyntöihin hyvin, kun ottaa huomioon alan kiireisen markkinatilanteen Varsinais-Suomessa.”

Väylävirasto kertoo hankkeen kestävän aina vuoteen 2026 saakka. Mitan osuus projektista on jo loppusuoralla.

”Hankkeelle tehdään vielä joitakin lisätutkimuksia kesän 2023 aikana”, Pekka Ojala kertoo.

Sähköinen siipikairaus käynnissä rata-pihalla.

Sähköinen siipikairaus käynnissä rata-pihalla.

Lisätietoja Mitan maaperätutkimuksesta

Juho Keskiniva

Toimialajohtaja, Maaperätutkimus

juho.keskiniva@mitta.fi

Puh. +358 40 658 3015