Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin valvontamittaukset

Mitan ammattitaidon ja riittävien resurssien ansiosta Metsä Group valitsi Mitta Oy:n suorittamaan biotuotetehtaan valvontamittaukset.

”Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Biotuotetehdas tuottaa Metsä-tuotemerkin havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi.”Metsä Group kertoo biotuotetehdasprojektistaan.

Tunnetun toimijan kanssa on helppo lähteä yhteistyöhön

”Mitta Oy on tunnettu toimija omalla erikoisalallaan ja Mitan kanssa on tehty yhteistyötä useissa hankkeissa. He suorittivat vastaavia tehtäviä mm. Äänekosken biotuotetehdasprojektissa”, Kemin projektin rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen kertoo.

”Tilasimme Mitalta biotuotetehdasprojektin yhteydessä kiinteiden mittapisteverkkojen suunnittelun, mittapisteiden osoitukset toimittajille ja urakoitsijoille sekä tilaajan työmaamittaukset ja drone-kuvaukset sekä laserkeilaukseen liittyviä määrämittauspalveluja”, hän jatkaa.

Mitalla 21 vuotta toiminut ja kaikkineen 40 vuotta mittausuraa takana omaava vastaava mittaustyönjohtaja Jouni Impiö kuvailee projektin sujuneen alusta alkaen hyvin.

”Itse projekti alkoi vuonna 2020 ensimmäisillä mittauksilla Kemin tehdasalueella. Tuolloin toteutettiin suunnittelijoille alustavia mittauksia. Itse tulin projektiin mukaan huhtikuussa 2021.”

Myös henkilöstön tunteminen ennestään oli iloksi Impiölle, jonka mukaan töitä on mukava tehdä, kun on osaavia kavereita mukana.

Mitalta valvontamittausryhmään kuului neljä henkilöä; Jouni Impiö (mmtekn) valvontaryhmän esimies, kenttätyö, Janne Granholm (mmins) vastuualueenaan massatasapaino, kenttätyö, Kari-Pekka Raappana (mmtekn) massatasapaino, kenttätyö sekä Markku Palosaari (mmins/rak – ja yhdkins) massatasapaino, kenttätyö.

Vastaavanlainen projekti toteutettiin Mitan toimesta aikaisemmin Äänekosken biotuotetehtaalle. Tämä osoitti Mitan henkilöstön ammattitaidon ja resurssien riittävän tämän kokoluokan projektin läpiviemiseen, jonka allekirjoittaa myös Lappalainen.

”Suurin ostopäätökseen vaikuttava tekijä aiempi onnistunut asiakaskokemus Äänekosken hankkeesta.”

Mitan puolelta biotuotetehdasprojektin tavoitteena oli, että kaikki sujuisi ”silkinpehmeästi”.

”Halusimme palvella Metsä Fibreä mahdollisimman hyvin. Aikataulussa pysyminen oli yksi prioriteetti: Palvelupyynnöt pyritään aina järkeistämään ja hoitamaan tärkeysjärjestyksessä”, Impiö kertoo.

Mitta Oy toteutti Metsä Groupille mittausperustan, massalaskennan seurantaa ja ajan tasalla olevaa ilmakuvaa

Kemin biotuotetehtaan työmaalle suoritettiin mittausperusta:

  • Työmaalla täytyy olla kiinteitä lähtöpisteitä. Näistä on tihennetty pisteverkkoa tehdasalueelle. Näin urakoitsijat pystyvät mittaamaan rakennuksia luotettavasti paikoilleen.
  • Projektia varten mitattiin geodeettisen runkoverkon GPS/GNSS-tekniikalla ja laskenta suoritettiin PNS-verkkotasoituksena. Pisteille suoritettiin myös tarkkavaaitus korkeuden määrittämiseksi.

Runkopisteitä oli 9 kpl. Nämä pisteet olivat GK25- järjestelmässä ja korkeus N2000-järjestelmässä. Tämän lisäksi työmaalle luotiin tehdaskoordinaattijärjestelmä joka oli suorakulmainen rakennuksiin nähden.

Isolla tehdasalueella etäisyydet ovat pitkiä

”Kohteiden etäisyydet saattavat olla 400–500 metriä, joiden välillä liikkuu kuljettimia. Karrikoidusti voidaan sanoa, että kuljettimien täytyy osua kohdilleen”, Impiö kuvailee.

Pisteistöä on ylläpidetty ja lisädatan saamiseksi tehdään viikoittainen ilmakuvaus tehdasalueesta sen mukaan, miten sää sallii.

”Ajan tasalla olevaa ilmakuvaa käytetään mm. suunnittelun apuna. Pystymme seuraamaan myös massalaskentaa, esimerkiksi sitä, paljonko missäkin tarvitaan vielä maata.  Ilmakuvien päälle pystytään laittamaan suunnitelmat: Miten rakennukset ja kaapelit yms. sijoittuvat. Tämän avulla vältytään turhilta putki- ja kaapelikatkaisuilta.”

Valvontapuolella rakennuksiin on tehty lähtöpistetietoja asentajia varten. Sisällä olevat pisteet auttavat asentajia asentamaan laitteet oikein ja oikeille paikoilleen. Tarkastusmittauksia toteutetaan ajoittain, jotta tiedetään, että rakenteet ovat kuten suunniteltu.

Eelon Lappalainen kuvailee Mitan tuottamaa hyötyä hankkeessa:

 

”Ilman Mitan toimittamia palveluita tällaisia nykyaikaisia projekteja, joissa mittaustarkkuudelle on korkeat vaatimukset, on mahdotonta toteuttaa. Projektin aikana Mitan avulla ratkaistiin monia käytännön ongelmia, paikattiin mm. toimittajien mittauskapasiteetin ja -osaamisen puutteita”.

 

Yhteistyö on ollut myös Impiön mukaan joustavaa. Suunnitelmien edetessä ja mahdollisissa muutostilanteissa on toteutettu lisämittauksia.

”Jos ongelmia on ilmennyt, käydään tarkistamassa, että rakenteet ovat oikeilla paikoilla ja suunnittelijat pääsevät näin ratkomaan ongelman”.

Mittaustarkkuudet ovat kriteeri työmailla: Tässä projektissa mittaamisen apuna mm. GK 25-tasokoordinaatti, N2000-korkeusjärjestelmä ja suorakulmainen tehdaskoordinaatisto.

Metsä Fibren sisäinen Metsappi ja tiivis viestintä siivittävät projektin onnistumiseen

”Tässä vaiheessa voin sanoa, että projektissa kaikki on sujunut hyvin. Henkilöstöä on pystytty vapauttamaan aikataulun mukaisesti. Vaikka suunnitelmat muuttuvatkin näin isoissa projekteissa ajan myötä, voin sanoa, että ollaan edetty kuten piti”, Impiö kertoo.

Myös Metsä Groupin puolelta on koettu koko prosessin sujuvan erittäin hyvin:

”Viestintä ja kommunikointi on toiminut hyvin ja se on ollut asiallista ja maustettu hyvällä työmaahuumorilla. Olemme erittäin tyytyväisiä Mitan toimintaan muutenkin: koordinaatiston kanssa on selvitty aiempia hankkeita selvästi paremmin, eikä mittausvirheitäkään ole tullut”, Lappalainen kertoo.

Mitan sisäinen viestintä ja projektin seuranta on sujunut myös mallikkaasti:

”Täällä on todella hyvin toiminut kommunikaatio. Meillä on Metsappi-applikaatio, josta näkee projektiin liittyvät tapahtumat. Myös sähköpostiin tulee ilmoitukset.”

“Mittaa voi suositella ehdottomasti vastaavanlaisiin projekteihin”

Eelon Lappalainen kertoo Mitan kanssa toteutetusta hankkeesta pelkkää hyvää:

”Paras asia yhteistyössämme on hyvät, ammattitaitoiset resurssit, joiden kanssa yhteistyö toimii ja kommunikointi on helppoa. Parasta on perusosaamisen ja ammattitaidon korkea taso Mitan tiimissä, sen varaan on helppo rakentaa toimivaa yhteistyötä.”

”Suosittelisin Mittaa ehdottomasti muillekin”, hän päättää.

Mitalta tarkat ja luotettavat mittaustiedot projektiisi. Ota yhteyttä!

Janne Harju

Toimialajohtaja, Mittaus

janne.harju@mitta.fi

Puh. +358505946473