Pitkäaikaista kokemusta paikkatietopalveluista

Mitalla on pitkä kokemus paikkatietotekniikan hyödyntämisestä.

Paikkatietopalvelujamme ovat

  • Paikkatietoanalyysit ja kartat
  • Kiinteistöselvitykset ja vaikutusarviot
  • Laserkeilaukset dronella ja jalustalta

Asiakkaille tarjotaan palveluja paikkatiedon keruusta ja karttojen laatimisesta lähtien aina erilaisten paikkatietoanalyysien ja kiinteistöselvitysten tekemiseen asti. Huolehdimme tarvittaessa myös asiakkaan kiinteistö- ja paikkatietojärjestelmästä ja sen tietojen ylläpidosta.

Paikkatietotekniikoilla hallitaan hankkeen vaikutusalueen suunnitelma- ja maankäyttötietoja. Lähdeviite/Credit: U.S. Geological Survey, Department of the Interior/USGS Linkki/Link: https://www.usgs.gov/information-policies-and-instructions/copyrights-and-credits

Ota yhteyttä

GIS Paikkatietotekniikka

GIS Paikkatietotekniikka

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu