Geoteknisiä tutkimuksia omaa kalustoa käyttäen

Teemme geoteknisten tutkimusten alueella mm. maaperätutkimuksia, suunnitelmia ja hakemuksia maa-aineksen ottoon sekä erilaisia asennuksia. Yksi Mitan vahvuus on oma mittauskalusto, jota ammattilaisemme käyttävät asiakkaiden eri toimeksiannoissa.

Ympäristöpalvelujen geotekniikkaan kuuluvat

  • Maaperätutkimukset ja geotekniset raportit
  • Maatutkaus
  • Maa-aineksen ottoon liittyvät suunnitelmat ja lupahakemukset
  • Pohjavesiputkien asennus
  • Kalliotutkimukset
  • Mittauslaitteiden asennus
  • Levykuormituskokeet ja kantavuusmittaukset (esim. KUAB)
  • Kairaus ja kairaus lautalta
  • Vesimenekkitutkimukset

Ota yhteyttä

Veli-Pekka Sirniö

Palvelupäällikkö

veli-pekka.sirnio@mitta.fi

Puh. +358 40 556 8592

Ilkka Kylmänen

Toimialajohtaja, Ympäristö

ilkka.kylmanen@mitta.fi

Puh. +358 40 502 8245

Kaikki yhteyshenkilöt

Yhteystiedot


Jaa sivu