Saviesteet

Saviesteiden tehtävänä on eristää loppusijoitettava jäte ja rajoittaa radionuklidien vapautumista ja kulkeutumista. Saviesteiden suunnittelun lähtökohtana ovat niille määritellyt turvallisuustoiminnot ja tavoitteena kustannustehokkaat tekniset ratkaisut.

Laboratorio ja saviesteet

Laboratorio- ja mallinnuspalvelumme vastaavat saviesteiden suunnitteluun, tuotantoon ja viranomaishyväksyntään liittyviin tarpeisiin. Autamme saviesteiden kehittämisen eri vaiheissa alkaen savimateriaalien hankintaketjuista, koostumusanalyyseistä ja teknisten ominaisuuksien määrittämisestä, aina estejärjestelmän ja sen komponenttien toimintakyvyn testaukseen ja ennakoivaan mallinnukseen asti. Työmme tavoitteena todentaa saviesteiden kehittyminen ja toimintakyky satojen tuhansien vuosien ajan. Yhteistyö loppusijoitustekniikka– sekä pitkäaikaisturvallisuusasiantuntijoidemme kanssa mahdollistavat vaatimukset täyttävät turvalliset ja kustannustehokkaat suunnitteluratkaisut.

 

Clays pellets

Savimateriaalien testausta laboratoriossa.

Savien ja teknisten saviesteiden laboratoriotestaukset

Laboratoriomme on erikoistunut savimateriaalien ominaisuuksien ja suunniteltujen saviesteiden suorituskyvyn testaamiseen. Esimerkkejä tyypillisistä laboratoriomittauksistamme ovat:

 • kationinvaihtokapasiteetti (spektrofotometrinen, sisäinen standardi)
 • ominaistiheys (volumetrinen, sisäinen standardi)
 • paisumisindeksi (ASTM D 5890 – 11)
 • paisuntapaine (vakiotilavuus, sisäinen standardi)
 • vedenjohtavuus (vakiotilavuus, ASTM D 5084-03 -standardiin perustuva sisäinen standardi, tai kuormitettuna, sisäinen standardi)
 • imupaine (psykrometrillä ja/tai hygrometrillä, sisäinen standardi)
 • vedenpidätyskäyrä (sisäinen standardi)
 • yksiaksiaalinen puristustesti (ASTM D 2166-06 -standardiin perustuva sisäinen standardi)
 • vetolujuus (palkkitesti, sisäinen standardi)
 • konsolidointi (sisäinen standardi)
 • lämmönjohtavuus (ASTM 5334-14 -standardiin perustuva sisäinen standardi)

Laboratoriossamme voidaan testata suunniteltujen saviesteiden toimintakykyä eri mittakaavoissa, niin muutamien millimetrien kuin useiden metrien kokoisissa testilaitteissa. Testaamme myös erilaisia saviesteessä tapahtuvia prosesseja, kuten vettymiseen, paisumiseen ja tiivistymiseen, eroosioon, jäätymiseen ja sulamiseen, kemialliseen muutokseen, homogenisoitumiseen sekä savimateriaalin tunkeutumiseen kalliorakoihin. Esimerkkejä tällaisista toimintakyvyn testauksista ovat eri tekijöiden, kuten virtausnopeuden tai kohonneen lämpötilan, vaikutukset saviesteen vettymiseen, paisumiseen, tiheysjakaumaan ja mekaanisiin tai kemiallisiin ominaisuuksiin. Testit suoritetaan asiakkaan tarpeisiin räätälöidyissä testausjärjestelmissä.

Mallinnus

Tarjoamme seuraavia mallinnuspalveluita:

 • saviesteissä sekä ympäröivässä kallioperässä tapahtuvien lämmönjohtumisen, veden virtauksen ja mekaanisten prosessien (THM) mallinnus
 • lämmön ja veden virtauksen mallinnus saviesteissä sekä ympäröivässä kallioperässä.

Suurin osa mallinnustyöstämme on liittynyt käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. Mallinnusasiantuntemustamme on sovellettu myös muihin kalliotiloihin, kuten lämpövarastoihin. Mallinnusosaamisemme vahvuus on se, että pystymme mallintamaan kytkettyjä prosesseja, kuten lämmönjohtumista ja geoteknisia prosesseja. Hyödynnämme sekä analyyttisiä että numeerisia ratkaisuja. Saviesteiden THM-prosessien numeeriseen mallintamiseen käytämme elementtimenetelmään (FEM) perustuvaa Code_Bright mallinnusohjelmaa.

Modelling

Ota yhteyttä

Sirpa Kumpulainen

Tiimipäällikkö, laboratorio ja saviesteet

sirpa.kumpulainen@mitta.fi

Puh. +358 44 4211 209

Jari Martikainen

Laboratoriopäällikkö (Etelä-Suomi)

jari.martikainen@mitta.fi

Puh. +358 44 4211 211

Teemu Laurila

Liiketoimintajohtaja Mitta Engineering

teemu.laurila@mitta.fi

Puh. +358 44 4211 210